Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vatten och avlopp

Torresta strand och sjö

Klicka här för att se dina fakturor, historik eller registrera vattenmätaravläsning. Länk till annan webbplats.

 

Rent vatten och en säker hantering av avlopps- och spillvatten är en nödvändighet i ett att hållbart samhälle.

VA- avdelningens uppdrag är att säkerställa produktion och leverans av ett hälsosamt och rent dricksvatten till abonnenter samt att avleda och rena avloppsvatten för att skydda hälsa och miljön. På VA- avdelningen arbetar vi även med skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät.

Håbo kommun levererar kommunalt vatten och avlopp till de fastigheter som ligger inom så kallade verksamhetsområden. Verksamhetsområden är geografiska områden där kommunfullmäktige beslutat att kommunalt vatten och avlopp ska finnas. Det är en skyldighet kommunen har mot enskilda kunder. På samma sätt har enskilda kunder inte möjlighet att säga upp ett va-abonnemang för att man för tillfället inte har behov av kommunalt vatten och avlopp till sin fastighet. VA-ledningarna och anläggningar måste finnas kvar och underhållas för att stå i beredskap att förse Håbo kommun med dricksvatten och leda bort avlopp när det krävs. Systemet är detsamma över hela landet och regleras av lagen om de allmänna vattentjänsterna.

Bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar

ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar) Pdf, 340.3 kB. reglerar ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och Håbo kommun.

Aktuell driftinformation för vatten och avlopp

Det finns inga rapporterade driftstörningar för tillfället.

Anmäl ägarbyte

​Sidansvarig: VA-avdelningen

Nyheter

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster