Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Dricksvatten

Någon i grön tröja häller upp ett glas vatten ur en karaff. I den oskarpa bakgrunden glittrar solen i grönskan.

Foto: Johan Bävman

Håbo kommuns VA-avdelning levererar dricksvatten till dig som bor inom verksamhetsområde för vatten i kommunen. Vi levererar endast kallvatten. Ditt dricksvatten kommer från Mälaren. Innan det når din kran renas och kontrolleras det noga för att säkerställa att det håller bästa kvalitet.

I Håbo kommun har majoriteten av invånarna kommunalt dricksvatten, kommunen levererar dricksvatten till ca 20 900 invånare. Du som har egen brunn kan läsa mer om eget dricksvatten här.

Ditt kranvatten är renat

Innan vattnet når din kran har det genomgått flera steg på ett vattenverk. Vattnet från Mälaren har genomgått flera steg av rening. Vattnet renas både mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Det krävs mycket energi för att producera rent vatten.

Dricksvatten är ett livsmedel

Dricksvatten är ett av världens mest kontrollerade livsmedel och det ställs höga krav på kvaliteten.För att kontrollera kvaliteten på dricksvattnet tar kommunen regelbundet vattenprover på flera platser runt om i dricksvattenledningsnätet och på vatten som går ut från vattenverken.

Vi levererar kallvatten

Kommunen levererar bara kallvatten. Problem med varmvatten beror på något i fastigheten. Kontrollera din installation hemma eller kontakta din fastighetsägare om dy hyr din bostad.

I de föreskrifter som reglerar kvaliteten på dricksvatten (SLVFS 2001:30) från Livsmedelsverket, anges att dricksvattnet ska hålla 20 grader Celsius eller under när det lämnar vattenverket. Det finns inget krav från livsmedelsverket på vattnets temperatur i kranen hos användare och kommunen som drickvattenleverantör har inte ansvar för den temperaturen. Det ansvaret ligger hos fastighetsägaren.

Håbo kommun rekommenderar alla att spara vatten eftersom det sparar på kapaciteten i våra vattenverk.

Fler tips om att spara vatten i vardagen

När det gäller krav och rekommendationer för temperaturen på vattnet i fastigheter har Boverket sådana. Boverkets gränsvärde för temperaturen i kallvatten i fastigheter är 24 °C, vilket är anpassat till att temperaturen i badrum ofta är så hög. Boverkets krav på temperatur har som främsta syfte att förhindra legionella.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster