Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kart- och mättjänster

mätning pågår utomhus

Kartor, mätning och geografiska informationssystem (GIS) är viktiga förutsättningar inom Håbo kommuns samhällsbyggnadsprocess. Geodataenheten ansvarar för kommunens försörjning av geografiska data.

Geodataenheten fungerar som ett kompetenscentrum inom geografisk information och karthantering för kommunens olika förvaltningar. Det innebär bland annat att ta fram presentationer och GIS-analyser för projekt som kommunen arbetar med.

Vi hanterar också beställningar gällande nybyggnadskarta och baskarta samt utför tjänster som mätning och utstakning av hus. Dessutom ansvarar vi för uppgifterna i lägenhetsregistret och adressättning.

Geografiskt informationssystem

GIS betyder geografiskt informationssystem. Det är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, bearbeta, analysera och presentera geografisk information. Inom GIS behandlas allt från vägar, sjöar, hus och flygbilder till detaljplaner, vindkraftsanalyser och befolkningsstatistik. Med hjälp av GIS kopplas information till geografiskt läge, gör den känd, sökbar och tillgänglig för såväl interna som externa användare.

GIS exempelvis användas för att:

  • planera byggen och transporter
  • ta fram information till kommunens handläggare vid till exempel drift och underhåll av VA- och gatunät
  • ge räddningstjänsten underlag för att snabbt hitta till olycksplatser.

Kontakt

För mer information om kartor, mätning och GIS är du välkommen att kontakta oss på:

Telefon: 0171-525 00
E-post: geodata@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster