Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kart- och mättjänster

mätning pågår utomhus

Kartor, mätning och geografiska informationssystem (GIS) är viktiga förutsättningar inom Håbo kommuns samhällsbyggnadsprocess. Geodataenheten ansvarar för kommunens försörjning av geografiska data.

Geodataenheten fungerar som ett kompetenscentrum inom geografisk information och karthantering för kommunens olika förvaltningar. Det innebär bland annat att ta fram presentationer och GIS-analyser för projekt som kommunen arbetar med.-

Vi hanterar också beställningar gällande nybyggnadskarta och baskarta samt utför tjänster som mätning och utstakning av hus. Dessutom ansvarar vi för uppgifterna i lägenhetsregistret och adressättning.

Geografiskt informationssystem

GIS betyder geografiskt informationssystem. Det är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, bearbeta, analysera och presentera geografisk information. Inom GIS behandlas allt från vägar, sjöar, hus och flygbilder till detaljplaner, vindkraftsanalyser och befolkningsstatistik. Med hjälp av GIS kopplas information till geografiskt läge, gör den känd, sökbar och tillgänglig för såväl interna som externa användare.

GIS kan exempelvis användas för att:

  • planera byggen och transporter
  • ta fram information till kommunens handläggare vid till exempel drift och underhåll av VA- och gatunät
  • ge räddningstjänsten underlag för att snabbt hitta till olycksplatser.

Kontakt

För mer information om kartor, mätning och GIS är du välkommen att kontakta oss på:

Telefon: 0171-525 00
E-post: geodata@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster