Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kommunens planarbete

vybild över Bålsta C

Planeringen sker via de olika plandokumenten översiktsplan, fördjupad översiktsplan, planprogram och detaljplan.

Översiktsplanen tar ett helhetsgrepp och anger riktningen för hur den långsiktiga utvecklingen av kommunen ska se ut. Planen är vägledande vid beslut om mark- och vattenanvändning och beskriver hur dessa områden ska användas, bevaras eller utvecklas. Håbo kommuns översiktsplan är från 2022 och omfattar hela kommunen.

Mot bakgrund av översiktsplanen upprättar kommunen planprogram och detaljplaner som mycket konkret styr utvecklingen och markanvändningen i mindre områden med endast en eller ett fåtal fastigheter.

Om du vill bygga nytt eller bygga till behöver du följa de bestämmelser som slagits fast i en detaljplan. Via knappen kommer du till portalsidan för Håbokartan. Där finns en beskrivning hur du hittar vilken detaljplan som gäller där du bor.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster