Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplaner

Detaljplan är ett dokument som talar om hur och till vad man får använda mark och vatten inom ett område. En detaljplan är juridiskt bindande och är underlag för bygglov, marklov och rivningslov. I Håbo kommun finns nästan 300 detaljplaner.

Nya detaljplaner tas fram när nya områden planeras. När ett befintligt område behöver skyddas från förändring kan en befintlig plan ersättas med en ny. 
I områden som redan är utbygda kan enskilda ansöka om planbesked, det vill säga besked om att en ny detaljplan ska upprättas. Ansökan är avgiftsbelagd enligt Håbo kommuns plan- och bygglovtaxa. Om planbeskedet är positivt bekostas en ny detaljplan av den som ansöker om planen. I vissa områden upprättas en ny detaljplan på kommunalt intiativ, kommunen betalar planen och en planavgift tas ut i bygglovsledet.

Utöver detaljplaner ansvarar kommunen även för att ta fram områdesbestämmelser. Kommunen ska även ha en aktuell översiktsplan.

Hur det går till att ta fram detaljplaner områdesbestämmelser och översiktsplan står i plan- och bygglagen. Där styrs även vad som får bestämmas i detaljplaner.

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster