Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplaner

Detaljplan är ett dokument som talar om hur och till vad man får använda mark och vatten inom ett område. En detaljplan är juridiskt bindande och är underlag för bygglov, marklov och rivningslov. I Håbo kommun finns nästan 300 detaljplaner.

Nya detaljplaner tas fram när nya områden planeras. När ett befintligt område behöver skyddas från förändring kan en befintlig plan ersättas med en ny. I områden som redan är utbyggda kan enskilda ansöka om planbesked, det vill säga besked om att en ny detaljplan ska upprättas. Ansökan är avgiftsbelagd enligt Håbo kommuns plan- och bygglovtaxa. Om planbeskedet är positivt bekostas en ny detaljplan av den som ansöker om planen. I vissa områden upprättas en ny detaljplan på kommunalt intiativ, kommunen betalar planen och en planavgift tas ut i bygglovsledet.

Utöver detaljplaner ansvarar kommunen även för att ta fram områdesbestämmelser. Kommunen ska även ha en aktuell översiktsplan.

Hur det går till att ta fram detaljplaner områdesbestämmelser och översiktsplan står i plan- och bygglagen. Där styrs även vad som får bestämmas i detaljplaner.

Om du vill bygga nytt eller bygga till behöver du följa de bestämmelser som slagits fast i en detaljplan. Via knappen kommer du till portalsidan för Håbokartan. Där finns en beskrivning hur du hittar vilken detaljplan som gäller där du bor.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster