Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Djur och lantbruk

Kor betar på äng.

Alla lantbrukare, djurhållare, växthusodlare och skogsägare omfattas av ett flertal skyldigheter enligt miljöbalken och tillhörande bestämmelser. På denna sida har vi samlat övergripande information om vilka krav som gäller för denna typ av verksamheter.

Allmänna hänsynsregler

Du som bedriven en verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att påverka människors hälsa och miljön omfattas av grundkraven i miljöbalken (allmänna hänsynsreglerna). Dessa krav gäller alla oavsett om du har en hobbyverksamhet eller en näringsverksamhet.

De allmänna hänsynsreglerna ställer krav på att du som bedriver en verksamhet är skyldig att ha den kunskap som krävs för att säkerställa att du följer gällande lagkrav. Som verksamhetsutövare är du också skyldig att på förfrågan visa för tillsynsmyndigheten hur eller varför den plats, de byggnader, den teknik eller de produkter du använder i din verksamhet inte skadar andra. Slutligen innebär de allmänna hänsynsreglerna att du är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att förebygga eller åtgärda eventuella brister i din verksamhet.

Egenkontroll

I miljöbalken finns krav på att alla verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera sin verksamhet för att förebygga, upptäcka eller åtgärda eventuella brister. Egenkontrollen kan jämföras med ett kontinuerligt förbättringsarbete och delas in i fyra steg.

  • Planera din egenkontroll genom att göra en riskbedömning av verksamheten.
  • Genomför din egenkontroll i ditt vardagliga arbete.
  • Följa upp din verksamhet regelbundet för att identifiera om nya risker har uppstått, samt vid behov vidta lämpliga åtgärder.
  • Förbättra din egenkontroll genom att säkerställa att din verksamhet hela tiden följer gällande lagkrav.

Vilken omfattning verksamhetens egenkontroll behöver ha varierar beroende på dess inriktning, storlek och förutsättningar på den specifika platsen. I mindre verksamheter kan flera delar ofta överlappa med varandra. I större verksamheter krävs mer omfattande rutiner för dokumentation och uppföljning. Till exempel när det finns krav på något av följande:

  • Ha en förteckning över de kemiska ämnen som används i verksamheten.
  • Sprutjournal vid spridning av växtskyddsmedel.
  • Beräkning av lagringskapacitet gör gödsel i nitratkänsligt område.
  • Dokumentation vid avyttring och mottagande av stallgödsel.
  • Växtodlingsplan vid spridning av gödsel etc.

Om du vill läsa mer vad just din egenkontroll bör innehålla finns bra information på Jordbruksverkets hemsida. Egenkontroll enligt miljöbalken - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrig information

I menyn till vänster finns mer information om vad som gäller för olika typer av tillsynsområden. Notera att gällande lagkrav kan komma att ändras och att den senaste informationen alltid går att hitta på de statliga myndigheternas hemsidor.

Kontakt

Om du är osäker på vad som gäller för just din verksamhet kan du kontakta miljöavdelningen. Det gör du lättast via e-post till miljoavdelninge@habo.se.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster