Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@71e3a23c
org.mozilla.javascript.Undefined@71e3a23c
org.mozilla.javascript.Undefined@71e3a23c
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@71e3a23c
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Brandskydd, sotning

Eldslågor.

Räddningstjänstens uppgift är att förhindra och/eller begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

År 2008 bildade Enköping och Håbo kommuner ett förbund för kommunernas räddningstjänster. Samarbetet mellan kommunerna skall medföra lägre kostnader och ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser. Detta innebär bland annat gemensam ledning, befälsberedskap, service och underhåll.

Förbundets ändamål är att fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, med undantag av kapitel 2 (enskildas skyldigheter) samt 3 kap 3 § (förebyggande verksamhet).

Förbundsdirektion

Kommunalförbundet styrs av en politiskt vald direktion som ansvarar för förbundets verksamhet. Direktionen består av sex politiker med tre politiker från vardera kommun.

Läs mer på Räddningstjänstens webbsida »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Där finns information till våra två kommuners invånare om de risker som finns i vår närhet och hur bränder och mycket annat kan förebyggas. Det finns även nyttig information till företagare i ert systematiska brandskyddsarbete.  Genom att använda länken ovanför så kan du på Räddningstjänsten Enköping/Håbo hemsida läsa mer om räddningstjänstens organisation. 

Sidansvarig: Åsa Söder

2017-11-06

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster