Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Brandskydd, sotning

Eldslågor.

Räddningstjänstens uppgift är att förhindra och/eller begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

På Räddningstjänsten Enköping/Håbos webbplats finns information till båda kommuners invånare om de risker som finns i vår närhet och om hur bränder och mycket annat kan förebyggas.

Där finns även nyttig information till företagare i deras systematiska brandskyddsarbete.

Om du klickar på länken kan du också läsa mer om Räddningstjänstens organisation.

Räddningstjänstens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningstjänstens blanketter (gäller till exempel sotning) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samarbete

År 2008 bildade Enköping och Håbo kommuner ett förbund för kommunernas räddningstjänster. Förbundets ändamål är att fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, med undantag av kapitel 2 (enskildas skyldigheter) samt 3 kap 3 § (förebyggande verksamhet).

Förbundsdirektion

Kommunalförbundet styrs av en politiskt vald direktion som ansvarar för förbundets verksamhet. Direktionen består av sex politiker med tre politiker från vardera kommun.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster