Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Naturvård

I Håbo kommun finns många vackra och värdefulla naturmiljöer av stort värde för växter, djur och oss människor. Miljöerna är därmed en viktig resurs för ekosystemtjänster. En stor utmaning och en viktig uppgift för kommunen är att säkerställa att viktiga naturmiljöer bevaras och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt i samklang med övriga samhällsintressen.

Naturvårdsarbetet i kommunen utgår från uppsatta strategier och mål i Håbo kommuns miljöstrategi, vattenprogram och naturvårdsplan.

Naturvårdsarbetet inom kommunen sker gernom samverkan mellan flera förvaltningar samt genom samverkan med externa parter som andra kommuner och Upplandsstiftelsen. Ansvaret för den långsiktiga planeringen kring naturvårdsfrågor samt naturvårdsprojekt ligger på plan- och exploateringsavdelningen. Det omfattar bland annat naturvårdsplanen, de gröna frågorna i översikts- och detaljplanering, framtagande av grönstrukturprogram och LONA-/LOVA-projekt. Förvaltning och skötsel av kommunens mark ansvarar gatu- och parkavdelningen för.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster