Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Naturvård

I Håbo kommun finns många vackra och värdefulla naturmiljöer av stort värde för växter, djur och oss människor. Miljöerna är därmed en viktig resurs för ekosystemtjänster. En stor utmaning och en viktig uppgift för kommunen är att säkerställa att viktiga naturmiljöer bevaras och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt i samklang med övriga samhällsintressen.

Naturvårdsarbetet i kommunen utgår från uppsatta strategier och mål i Håbo kommuns miljöstrategi och naturvårdsplan.

Miljöstrategin har satt upp fyra målsättningar under inriktningen Naturmiljöer med mångfald, där följande målsättningar prioriteras under perioden 2017-2020:

  • Bevara och utveckla strandområden och vattenmiljöer i kommunen på ett långsiktigt hållbart sätt, för att skydda områden med höga rekreations- och naturvärden samt stor artrikedom. 
  • Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt tätortsnära natur, och möjliggöra för rörligt friluftsliv och rekreation. 

Ansvaret för den långsiktiga planeringen kring naturvårdsfrågor samt naturvårdsprojekt ligger på plan- och exploateringsavdelningen. Det omfattar bland annat naturvårdsplanen, de gröna frågorna i översikts- och detaljplanering och LONA-/LOVA-projekt.

Sidansvarig: Anett Wass

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster