Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Mångfald i trädgården

Genom att anpassa skötseln något i din villaträdgård kan den göra stor skillnad för mångfalden av växter, insekter och fåglar, både i din trädgård och i ditt närområde.

Din villaträdgård kan bli hem för många växt- och djurarter. Genom små skötselinsatser och rätt hantering av trädgårdsavfall kan du få en både vacker och upplevelserik trädgård. Den blir dessutom en viktig resurs för pollinerande insekter, fåglar och för den biologiska mångfalden i stort.

Tips på vad du kan göra för mångfalden i din trädgård

 • Sätt upp en fågelholk där blåmesen eller flugsnapparen kan bygga bo om våren och där småfåglar kan finna ett krypin kalla vinternätter.
 • Anlägg en damm eller ett vattenbad med stenar i. Både insekter och fåglar behöver vatten.
 • Låt en del av gräsmattan växa fritt till förmån för vilda blommor. Så in lite vilda ängsblommor och klipp den bara 1-2 gånger per år.
 • Plantera olika växter, buskar och träd så att det finns blommor som ger nektar och pollen hela säsongen. Välj inhemska arter före exotiska. På detta sätt lockar du fler insekter till din trädgård.
 • Sätt upp ett insektshotell där vilda bin kan bygga bo eller fjärilar övervintra. Det är både fint att titta på och lätt att få gäster till.
 • Låt något hörn av trädgården vara lite vild, där buskage och lövhögar kan bli ett fint bo för igelkottar.
 • Använd inga bekämpningsmedel då de påverkar växter och djur negativt.
 • Har du ett större träd i trädgården som börjar få hål i sig? Behåll det så länge som möjligt då det kan vara en fin boplats för fåglar och insekter. Om du måste ta ner det, låt stammen ligga kvar som död ved.

Skapa en god miljö för pollinatörer

I naturen är alla pollinerare betydelsefulla, för det finns växter som är specialiserade på att locka till sig blomflugor, andra som är specialiserade på dagfjärilar och så vidare. Drygt 90 procent av världens vilda växtarter och 75 procent av odlad gröda får hjälp med sin frösättning av pollinatörer, där de vilda pollinatörerna står för det största arbetet. Pollinering är därför av stor vikt för vår livsmedelsförsörjning och för fungerande ekosystem. Sverige har cirka 3 000 pollinerande insektsarter och en god pollinering är beroende av en mångfald av pollinatörer. På grund av förändrad markanvänding hotas idag många pollinerande insekter. En miljö som särskilt har minskat är blomrika ängs- och hagmarker och pollinernade insekter älskar blommor! Vi behöver alla hjälpas åt för att motverka denna negativa trend och du som trädgårdsägare kan med små medel göra en viktig insats.

Förslag på växter som gynnar pollinatörer

 • Vår - Sälg, krokus, revsuga
 • Försommar - Frukträd, väddklint, salvia, tjärblomster
 • Högsommar - Prästkrage, malva, kungsmynta, vit/rödklöver, kantnepeta, lavendel, bärbuskar
 • Sensommar - Hampflockel, höstflox, rubeckia, slåtterfibbla
 • Höst - Kärleksört, aster

Läs mer om hur du kan skapa en god miljö för pollinatörer i din trädgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta hand om ditt trädgårdsavfall på rätt sätt

Som trädgårdsägare uppkommer det med jämna mellanrum trädgårdsavfall som vi önskar bli av med. Det kan exempelvis vara ogräs, frukt eller växter som vi inte längre vill ha i trädgården. Mycket av detta kan du kompostera i din egen trädgård och på så sätt få tillgång till näringsrik jord till dina rabatter.

Det du inte vill/kan ta hand om i din egen trädgård ska lämnas till ÅVC i Västerskog, och får inte slängas i skogen. Genom att hantera ditt trädgårdsavfall på rätt sätt kan du minska den negativa påverkan som det kan ha på naturen om det hamnar på fel plats. Här är några saker du bör tänka på gällande ditt trädgårdsavfall:

 • Det är förbjudet enligt lag att tippa trädgårdsavfall i skog och mark utanför den egna tomten (miljöbalken 15 kap. 26§ och brottsbalken 8 kap.). Läs mer om användning av kommunal mark.
 • Eldning av löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall får endast ske om eldningsförbud inte gäller och om den kan ske utan att väsentlig olägenhet uppstår för människor hälsa och inte strider mot renhållnings‐ eller brandföreskrifter. Se §10 i Lokala föreskrifter Pdf, 239.1 kB.
 • Städa bort gamla trädgårdstippar i ditt bostadsområde. Det finns idag många olagliga trädgårdstippar i anslutning till bostadsområden i kommunen vilket kan locka till sig gnagare och vildsvin. Trädgårdsavfallet tillför dessutom extra näring vilket gynnar nässlor och tistlar som kan tränga ut de växter som finns på platsen.
 • Hindra spridningen av invasiva främmande arter. Spridningen av invasiva främmande arter från trädgårdar ut i naturen är ett växande problem och påverkar den biologiska mångfalden negativt. Det skapar också ökade samhällskostnader på grund av behovet av bekämpning. Lämna därför trädgårdsväxter som är invasiva i den särskilda behållaren på ÅVC i Västerskog. Läs mer om invasiva främmande arter.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster