Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Invasiva arter - så gör du för att minska spridningen

Bilden ovan visar några invasiva arter som finns i Håbo kommun. Klicka på bilden för att göra den större.

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Håbo kommun jobbar för att komma åt problemen med ett antal främmande arter. Du som Håbobo spelar en viktig roll i att minska den negativa utvecklingen och få bort invasiva arter på sikt. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar. I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva.

Lupiner, parkslide och jättebalsamin kan vara fina växter att ha i sin trädgård men de är exempel på växter som är invasiva. Det betyder att de saknar naturliga fiender och därför enkelt kan sprida sig och bli väldigt många. Då kan de konkurrera ut många av våra inhemska arter och orsaka problem för den biologiska mångfalden.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håbo kommun arbetar med att ta bort eller minimera spridningen av invasiva arter och i dagsläget bekämpar vi främst följande arter:

Felaktig hantering av växter, växtrester och jordmassor, växande världshandel samt klimatförändringar är faktorer som skyndar på spridningen vilket påverkar våra inhemska flora och fauna negativt samt innebär en större kostnad för kommunen. För att minska utbredningen av invasiva främmande arter krävs att vi samarbetar. Vad du gör som privatperson gör stor skillnad! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Naturvårdsverkets broschyr ”Råd om hur du hindrar spridning av invasiva främmande arter i och från din trädgård” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna som invasiva främmande arter förorsakar finns sedan 1 januari 2015 EU-förordning nr (1143/2014) om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Totalt 66 arter omfattas av förbuden i EU-förordningen, 30 djur- och 36 växtarter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I och med denna lagstiftning har markägaren ansvar för att se till att de arter som finns med på EU:s lista inte sprids vidare.

I Håbo kommun innebär det idag att markägaren ska ta bort jätteloka och jättebalsamin om det finns på marken.

Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en nationell lista där fler arter kan komma med, som exempelvis parkslide, vresros och blomsterlupin, men i dagsläget finns ingen lag som reglerar dessa arter. Dock är de mycket besvärliga och bör hanteras på liknande sätt. ArtDatabankens släppte 2018 en risklista för främmande invasiva arter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den listar över 1 000 arter och hur stor sannolikheten är att de utgör, eller kan komma att utgöra, en risk för inhemsk biologisk mångfald. 

Du kan hjälpa till att minska spridningen

Så här kan du hjälpa till att minska spridningen av invasiva främmande arter:

Att lägga trädgårdsavfall och jordmassor utanför sin egen tomt klassas som nedskräpning av annans mark och det är ett brott enligt miljöbalken och brottsbalken.

Lägg växt- och trädgårdsavfall i plastpåsar eller -säckar och förslut noga. Om det är små mängder kan du kasta det i restavfallet. Är det mycket avfall kan du lämna till återvinninscentralen i Västerskog där det finns ett särskilt kärl för invasiva växter. Tänk även på att jordmassor kan innehålla växtrester. Läs mer om anvädning av kommunal mark 

Invasiva växtarter hör inte hemma i komposten. De riskerar att inte brytas ner utan frön och växtdelar får istället hjälp att spridas när du sedan använder kompostjorden. Av samma anledning ska du inte slänga växtavfall och jordmassor från invasiva växter i återvinningscentralens fraktion för kompost eller växtavfall utan i ett särskilt kärl för invasiva växter.

Här kan du se en kort film om hur du ska ta hand om avfall från invasiva främmande arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Växtdelar och frön riskerar att ramla av och spridas längs med vägen om du transporterar i ett öppet släp. Lägg alltid växtavfall med invasiva växter i säckar som du försluter noga innan du transporterar dem.

Kör växtdelarna till återvinningscentralen i Västerskog i Bålsta och lägg avfallet i kärlet för invasiva växter. Kontakta personalen innan du lämnar säckarna.

Om du ska köpa, byta eller ge bort växter se till att det inte är växter som kan ta över och bli invasiva.

Det finns invasiva främmande växter som är EU-listade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och som man bland annat varken får ha, sälja, byta eller transportera – de är förbjudna helt enkelt. Exempel på förbjudna arter är jätteloka och jättebalsamin.

Sedan finns det många invasiva främmande växtarter som är tillåtna, men som ändå kan bli ett stort problem för oss människor och naturen om de sprids. De vanligaste och besvärligaste är blomsterlupin, parkslide och vresros.

Det händer att personer som tröttnar på sina sällskapsdjur släpper ut dem i naturen i tron att det är bättre än att avliva dem. Det är en dålig idé. En del djur kan bli invasiva när de hamnat i naturen och andra är inte alls rustade för ett liv ute – det är dessutom förbjudet. 

Töm heller aldrig ett akvarium i naturen. Fiskar, snäckor och växter riskerar att sprida sig, eller föra över sjukdomar till våra inhemska arter. Ta inte med främmande arter som kan vara invasiva till Sverige!

Växter och mindre djur fastnar på fiskeredskap, båtar och på båtutrustning. Rengör därför båt och redskap innan du använder dem i ett nytt vatten. Ta även bort sådant som växer på båten innan du flyttar den.

Tänk också på att det inte är tillåtet att utan tillstånd från länsstyrelsen sätta ut fisk eller andra arter i nya vatten, hav eller att flytta djur mellan vattendrag. 

Om du hittar vad du misstänker är en invasiv eller främmande art är det till stor hjälp om du rapporterar in det till Naturvårdsverket.

Så här rapporterar du. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster