Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Naturvårdsplan för Håbo kommun

Kommunens naturvårdsplan utgör ett viktigt kunskapsunderlag för bevarande och utveckling av områden med höga naturmiljövärden i Håbo kommun. Planen beskriver i detalj utpekade områden och dess naturvärden samt ger förslag till skötsel.

Kommunens naturvårdsplan från 2011 pekar ut 85 områden med höga natur- och friluftsvärden. Naturvårdsplanen utgör ett viktigt kunskaps- och beslutsunderlag vid plan- och lovgivningsärenden samt för kommunens egna förvaltning av naturområden.

Naturvårdsplanen från 2011 består av två delar där den första (A) är själva plandelen medan den andra (B) utgör en beskrivande inventeringsdel. Plandelen (A) i naturvårdsplanen har numera integreras i det grönstrukturprogram som kommunen har antagit hösten 2021. Inventeringsdelen är under uppdatering.

Uppdatering av naturvårdsplanen pågår

Under 2020-2021 kommer naturvårdsplanen att uppdateras. Arbetet utförs av kommunekologen i samverkan med Upplandsstiftelsen. Inventeringsdelens (B) alla områden kommer att återbesökas för att bedömma status och nya områden kommer att läggas till utifrån ny kunskap om naturvärden. Den uppdaterade naturvårdsplanen planeras vara klar för antagande under våren 2022.

Under relaterad information hittar du Håbo kommuns naturvårdsplan inventeringsdel (B).

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster