Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Trädfällning

Bild på nedsågade träd

Naturen i ett tätbebyggt område har stor betydelse för områdets karaktär, lokalklimat, rekreation samt för växt- och djurliv. Träden ger oss renare luft, förhindrar översvämningar och är hem för många olika fåglar och insekter. Av den anledningen är vi rädda om våra träd.

Kommunens bedömning

När Håbo kommun får in önskemål från allmänheten om att fälla träd som står på kommunens mark görs en bedömning i varje enskilt fall. För att avgöra om trädet kan fällas eller inte undersöker kommunen följande:

  • Trädets betydelse för området som helhet (grönstrukturen).
  • Trädets ekologiska och estetiska värden.
  • Trädets kondition, det vill säga hur trädet mår/hur stabilt det är.
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens.

Vi fäller inte träd bara för att de skymmer utsikten, skuggar eller fäller löv/barr på intilliggande tomt.

Önskemål om att ett träd ska fällas

Att fälla eller beskära träd på kommunal mark är inte tillåtet utan kommunens godkännande. Om du önskar få ett träd nedtaget som står på kommunal mark, skicka e-post med ditt önskemål till kontaktcenter@habo.se.
Vi ber dig att skicka med:

  • ett dokument där berörda grannar intygar att de samtycker till önskemålet
  • en skiss över de träd som du önskar ska fällas.

Observera att önskemålet endast gäller träd som står på kommunal park-, natur- eller trafikmark och som förvaltas av Håbo kommun.

Trädfällning vid etablering av solenergianläggning

En ökning av solenergianläggningar i kommunen går i linje med kommunens miljömål och är därför intressant för kommunen. Inget bränsle behövs och inga utsläpp genereras. Det är en bra investering för miljön då solens energi tas tillvara. För att det ska bli en så hållbar miljöinvesteringen som möjligt är det viktigt att även hitta den bästa platsen för din solenergianläggning utifrån rådande förutsättningar och ett helhetsperspektiv. Håbo kommun gör en särskild bedömning på plats när det gäller träd som önskas tas ned på kommunens mark i samband med uppförande av solenergianläggning. Om du planerar att etablera en solenergianläggning på din fastighet tänk på att:

  • Finns det träd som skuggar tilltänkt solenergianläggning ska man i första hand undersöka möjligheten att hitta en annan mer lämplig plats för sin anläggning. I andra hand tas om nödvändigt träd ned.
  • Träd stående på kommunens mark och som enligt bedömning kan tas bort kommer inte fällas innan solenergianläggning är på plats.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster