Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Trädfällning

Bild på nedsågade träd

Naturen i ett tätbebyggt område har stor betydelse för områdets karaktär, lokalklimat, rekreation samt för växt- och djurliv. Träden ger oss renare luft, förhindrar översvämningar och är hem för många olika fåglar och insekter. Av den anledningen är vi rädda om våra träd.

Kommunens bedömning

När Håbo kommun får in önskemål från allmänheten om att fälla träd som står på kommunens mark görs en bedömning i varje enskilt fall. För att avgöra om trädet kan fällas eller inte undersöker kommunen följande:

  • Trädets betydelse för området som helhet (grönstrukturen).
  • Trädets ekologiska och estetiska värden.
  • Trädets kondition, det vill säga hur trädet mår/hur stabilt det är.
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens.

Vi fäller inte träd bara för att de skymmer utsikten, skuggar eller fäller löv/barr på intilliggande tomt.

Önskemål om att ett träd ska fällas

Att fälla eller beskära träd på kommunal mark är inte tillåtet. Om du önskar få ett träd nedtaget som står på kommunal mark, skicka e-post med ditt önskemål till kontaktcenter@habo.se.
Vi ber dig att skicka med:

  • ett dokument där berörda grannar intygar att de samtycker till önskemålet
  • en skiss över de träd som du önskar ska fällas.

Observera att önskemålet endast gäller träd som står på kommunal park-, natur- eller trafikmark och som förvaltas av Håbo kommun.

Trädfällning vid etablering av solenergianläggning

Håbo kommun gör en särskild bedömning på plats när det gäller träd som önskas tas ned på kommunens mark i samband med uppförande av en solenergianläggning. Om du planerar att etablera en solenergianläggning på din fastighet tänk på att:

  • Om det finns träd som skuggar tilltänkt solenergianläggning så bör du i första hand undersöka möjligheten att hitta en annan mer lämplig plats för din anläggning. I andra hand kan träd tas ner om det bedöms nödvändigt.
  • Personal från kommunen och du som anläggningsägare ska tillsammans besiktiga berört markområde där en bedömning av aktuella träd görs.
  • Träd stående på kommunens mark och som enligt bedömning kan tas bort får inte fällas innan solenergianläggning är på plats.
  • Du som anläggningsägare bekostar fällning av de träd som enligt kommunens godkännande får tas ner. Du som anläggningsägaren ansvarar även för att fällningen sker enligt gällande arbetsskyddsbestämmelser samt skogsvårdsmässiga principer.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster