Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Solenergi

Håbo kommun har som mål att bli fossilbränslefri kommun år 2050 och därför är solenergi intressant för kommunen. Inget bränsle behövs och inga utsläpp genereras. Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan i början av 90-talet och förny­bar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt. Med ökande miljöproblem och sti­gande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag.

Webbinarier om solenergi

Den 5 och 14 maj bjuder Energi- och klimatrådgivningen in till webbinarier på temat "Fixa solpanel".

Här kan du läsa mer om webbinarierna och anmäla dig

Solenergi vinner i längden

Solenergi vinner i längden och är ett självklart val inom en rad olika användningsområden. Solinstrålningen kan användas för att generera både värme och elektricitet. Det sker med minimal miljöpåverkan och inom vissa områden till en överlägsen ekonomi.

Eftersom en solenergianläggning inte har någon driftskostnad att ta hänsyn till bestäms energi­pri­set av kapitalkostnaden. Till skillnad från andra energislag har solenergin endast en fast kostnad under avskrivningstiden (oberoende av energiprisändringar) och är helt gratis när anlägg­ningen är betald.

Solvärme

Solfångare värmer vatten med hjälp av solen. Alla byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under sommaren är bra tillämpningsområden.

Solvärme är speciellt intressant i de fall den kombineras med biobränslen. Då erhålls nära 100 procent förnybar värmeförsörjning och solvär­men kan stå för värmeförsörjningen på sommaren när biobränsleanläggningen har lägre verkningsgrad.

Solel

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström.  Alla byggnader med elbehov under sommaren är bra tillämpningsområden där byggnadsintegrerade solceller kan anslutnas till elnätet.

Solceller har sedan länge varit intressanta i de fall ledningsbunden elektricitet saknas eller är dyr att applicera, till exempel inom fritidssektorn (båtar, husvagnar med mera) eller för fyrar och över­vakning av elnät, med mera.

Korta fakta om solenergi

  • Solinstrålningen har momentant upp till 1 000 W effekt per kvm och innehåller drygt 1 000 kWh energi per kvm och år i Sverige.
  • Solfångare genererar momentant upp till 700 W värme­effekt per kvm och från 200 till 700 kWh värme per kvm och år och beroende på typ av system.
  • Solceller genererar momen­tant upp till 150 W eleffekt per kvm och från 50 till 150 kWh elenergi per kvm och år beroende på typ av system.

Intresserad av att skaffa solenergianläggning?

Här hittar du mer information om solenergianläggningaröppnas i nytt fönster

Solkarta för Håbo kommun

Funderar du över hur mycket solenergi ditt tak kan ge?

Håbo kommun har tagit fram en solkarta till dig som är privatperson, förening eller företagare i kommunen.

Med hjälp av solkartan kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år.

Här hittar du solkartan och kan läsa mer

Sidansvarig: Anna Atterlöf

2020-05-04

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster