Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Solkarta för Håbo kommun

Funderar du över hur mycket solenergi ditt tak kan ge? Håbo kommun har tagit fram en solkarta till dig som är privatperson, förening eller företagare i kommunen. Med hjälp av solkartan kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år.

Att ta tillvara på energin från solinstrålningen intresserar allt fler och liknande solkartor i andra kommuner uppskattas av såväl privatpersoner, föreningar och företag. Solkartan är en satsning inom Energi- & klimatrådgivningen i Stockholmsregionens kommuner och Kommunförbundet Stockholms län, KSL. För att bedöma potentialen för solel och solvärme beräknas solstrålningen med hjälp av meterorologiska data, höjddata samt takytor. Solkartan bygger på vissa antaganden och ger inte en exakt bild, men den ger ett inledande svar på om det är värt att undersöka förutsättningarna närmre.

Solkartan är även ett värdefullt hjälpmedel för kommunens verksamheter i arbetet med att jobba för ett mer hållbart samhälle. En ökad användning av förnybar, egenproducerad, klimat- och miljövänlig energi går i linje med kommunens miljöstrategi och vision.

Så här använder du solkartan

Klicka på den byggnad i solkartan som du är intresserad av för att få en översiktsbild av hur mycket sol som strålar in på taket. Du kan även söka på en adress, plats eller annan kommun. Kartan visar mängden solinstrålning på taken i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått, där rött anger de högsta värdena och blått de lägsta. Beräkningarna visar potentialen för solel och solvärme i kWh per år.

Genom att ange arean för installerad takyta kan du även avläsa en förväntad årlig solel- eller solvärmeproduktion. Dessutom redovisas minskning av koldioxidutsläpp om nuvarande elanvändning ersätts med solel (baserad på nordisk elmix).

Gå till kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att en del byggnader saknar information om solinstrålning. Dessa har antingen byggts efter att laserskanningen har utförts eller så har lutning och solexponering av taket inte kunnat fastställas på grund av bristande höjdinformation. I vissa fall har takets material bidragit till att laserstrålarna absorberats istället för reflekterats, vilket har medfört att väldigt lite eller ingen höjddata kunnat fångas.

Om ditt tak är lämpligt för solenergi

Solenergi, som förnybar energikälla, ligger i linje med kommunens ambitioner om att bli fossilbränslefri samt att öka användningen av förnyelsebar energi. En ökning av solenergianläggningar i kommunen ska uppmuntras.

Om ditt tak är lämpligt för solenergi kan du läsa mer om vad som gäller vid installation av solenergianläggningar i Håbo kommun under relaterad information.

Energi- och klimatrådgivning

Solkartan har tagits fram i ett samarbete mellan Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och täcker nästan hela Stockholms län samt Håbo kommun.

Läs mer om Energi- och klimatrådgivningen under relaterad information.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster