Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Solenergianläggningar

Solenergianläggningar kan vara både solfångare (solpaneler) som värmer varmvatten och solceller som producerar el. Oftast behöver du inget bygglov för att montera solpaneler eller solceller.

Generellt krävs det inte bygglov för att montera solenergianläggningar utanpå byggnader om anläggningen följer byggnadens form. Reglerna innebär att det inte krävs bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare utanpå byggnader om solcellerna eller solfångarna följer byggnadens form.

Solcellerna och solfångarna kan vara anmälningspliktiga om de påverkar brandskyddet eller bärande konstruktionen.

Särskilda skäl för bygglovsprövning

Bygglovsbefrielsen gäller inte för montering av solenergianläggning på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla (plan- och bygglagen 8 kap. 13 §) och som ligger inom detaljplan eller områdesbestämmelser där ett särskilt skydd för kulturmiljön finns.

Bygglovsbefrielsen gäller inte heller om solenergianläggningen kommer att vara i anslutning till områden av riksintresse för totalförsvaret eller om kommunen har bestämt något annat i detaljplanen.

Var det finns gällande planer framgår av kartan Fysisk planering

Områdesbestämmelser finns för Brunnsta, Häggeby och Övergran.

Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader framgår av Håbo kommuns kulturmiljöprogram. Du hittar det enklast genom att söka på din adress via kartan Besök- och upplev.

Är du osäker för vad som gäller just din fastighet och hänsyn till kulturvärden - kontakta kommunen

Vad skiljer solceller och solfångare?

Solceller

Solceller är relativt tunna paneler avsedda för elproduktion som monteras direkt mot yttertakets yta. Alternativt kan solceller monteras på en ställning på marken eller på en ställning med en annan vinkel än taket.

Solfångare (solpaneler)

Solfångare för varmvattenproduktion är ofta kraftigare byggda än solceller och betydligt högre (de byggs ofta 150-250 millimeter över yttertakets yta). Det finns för närvarande två olika system med olika utseende. Det ena är platta, släta paneler med inbyggda rör och det andra systemet är vacuumrör där rören ligger fritt i en ram.

Energi- och klimatrådgivning och solkarta

Håbo kommun erbjuder kostnadsfri rådgivning via en opartisk rådgivning som bedrivs gemensamt för 27 kommuner i Stockholmsregionen. Ta gärna kontakt med energirådgivaren för tips och råd om du funderar på att satsa på en solenergianläggning. Ta hjälp av solkartan för att ta redan på om det lönar sig att installera solceller eller solfångare hemma hos dig. Läs mer om energi- och klimatrådgivningen och Håbo kommuns solkarta under Relaterad information.

Solcellsstödet 2021 fungerar på liknande sätt som rot- och rutavdrag

Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan ta del av skattelättnaden direkt vid köpet.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster