Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Pooler

När du ska bygga en pool på din tomt behöver du tänka på ett par saker. Innan du bygger poolen bör du ta reda på om den kräver bygglov, marklov eller anmälan. Det är också viktigt att du bygger poolen barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den.

Behövs bygglov eller anmälan?

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Pooler är varken uppräknad bland de konstruktioner som kräver lov eller de som inte kräver lov i plan- och bygglagen. Men poolen kan, beroende på hur den ser ut och är konstruerad, anses vara något annat, som kräver lov.

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket, beroende på hur högt det är och ser ut, kräva bygglov. Om du bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan bygglov behövas för det. 

Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt. Tänk då på att ta hand om massorna på rätt sätt. Det är inte tillåtet att lägga dessa på kommunens eller annans mark.

Innan du börjar bygga din pool är det därför viktigt att du kontaktar bygg- och miljönämnden för att få besked om vad som gäller i just ditt fall. Du kan få betala dyra avgifter om du bygger poolen utan bygglov, marklov eller utan att ha gjort en anmälan om det krävs.

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av bygglov eller anmälan enligt taxa Pdf, 725.9 kB. fastställd av kommunfullmäktige.

Skydd vid bassängen

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar.

Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i två lagstiftningar, både i bygglagstiftningen (Boverkets byggregler) och i ordningslagen. Båda lagarna innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas.

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 centimeter. Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett minst 0,90 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Det finns möjlighet att välja andra lösningar än de ovan. Men du måste visa att den alternativa lösningen håller samma säkerhetsnivå som exemplen ovan. Om du undrar om din pool uppfyller samhällets krav på säkerhet kan du få hjälp med en bedömning av bygglovavdelningen.

Du kan kontakta bygglovavdelningen för mer information:

Vägledning vid bygglov med mer Öppnas i nytt fönster.

Beskriv utförligt vad du ska göra, skicka gärna med en skiss så blir det lättare för oss att svara. Ange fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster