Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Anmälan

En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Du kan välja att göra anmälan via vår webbtjänst Mittbygge eller på en ifyllningsbar pdf som du skickar in till kommunen.

Detta gäller exempelvis:

  • rivning av byggnader som inte kräver rivningslov
  • ändring av en byggnad om bärande delar berörs eller om planlösningen påverkas avsevärt
  • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad och rökkanal, ventilationssystem samt vatten- och avloppssystem
  • ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
  • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk

En fullständig uppräkning av anmälningspliktiga åtgärder finns i 6 kapitlet 5-6 §§ plan- och byggförordningen. I handläggningen av din anmälan görs en kontrollplan för bygget, en kontrollansvarig ska godkännas med mera.  

Vilka handlingar krävs för anmälan?

Detta beror på vilken typ av anmälan du vill göra. Nedan följer exempel på handlingar som oftast behöver inkomma men för att få besked i just ditt ärende bör du kontakta en av bygglovavdelningens byggnadsinspektörer.

  • anmälan
  • teknisk beskrivning.
  • anmälan kontrollansvarig
  • ritningar på åtgärden

Tänk på att lämna så fullständiga handlingar som möjligt direkt i ansökan! Det förkortar handläggningstiden.

Du behöver startbesked

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och bygg- och miljönämnden har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän bygg- och miljönämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

 

Sidansvarig: Susanne Nyström

2019-10-03

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster