Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Anmälan

En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Du kan göra anmälan via vår e-tjänst Minutbygg* Länk till annan webbplats.

Detta gäller exempelvis:

  • rivning av byggnader som inte kräver rivningslov
  • ändring av en byggnad om bärande delar berörs eller om planlösningen påverkas avsevärt
  • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad och rökkanal, ventilationssystem samt vatten- och avloppssystem
  • ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
  • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk
  • bygglovbefriade åtgärder exempelvis Attefallsåtgärder

En fullständig uppräkning av anmälningspliktiga åtgärder finns i 6 kapitlet 5-6 §§ plan- och bygg-förordningen. I handläggningen av din anmälan görs en kontrollplan för bygget, en kontrollansvarig ska godkännas, med mera.  

Vilka handlingar krävs för anmälan?

Detta beror på vilken typ av anmälan du vill göra. Nedan följer exempel på handlingar som oftast behöver inkomma men för att få besked i just ditt ärende bör du kontakta en av bygglovenhetens byggnadsinspektörer eller bygglovhandläggare (Attefallsåtgärder).

  • anmälan
  • teknisk beskrivning.
  • anmälan kontrollansvarig
  • ritningar på åtgärden

Tänk på att lämna så fullständiga handlingar som möjligt direkt i ansökan! Det förkortar handläggningstiden.

Ritningar ska vara tydliga och skalenliga. De ska innehålla en skalstock, vara läsbara och gå att förstå även för den som inte är insatt i ärendet. Skärmdumpar eller fotografier på ritningar är inte tillräckliga som underlag. Se gärna exempelritningar

Om du inte själv kan upprätta de handlingar som behövs för att din ansökan ska bli komplett, behöver du söka hjälp från någon sakkunnig/konsult.

Du behöver startbesked

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och bygg- och miljönämnden har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän bygg- och miljönämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa Pdf, 725.9 kB. fastställd av kommunfullmäktige.

*Om du, av någon anledning, inte har möjlighet att använda e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter. De kan mejla eller posta en blankett till dig.
Telefonnummer 0171-525 00.
E-postadress kontaktcenter@habo.se

Kontakta bygglovavdelningen för mer information:

Vägledning vid bygglov med mer Öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster