Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Mur, plank och staket

Om en inhägnad är bygglovspliktig eller inte, bedöms utifrån läge, utförande och utseende, oavsett material. Murar och plank är enligt Plan- och bygglagen bygglovspliktiga.

Vad är skillnaden mellan staket och plank?

Definitionsmässigt måste man skilja på staket och plank eftersom de flesta staket inte är bygglovpliktiga medan i princip de flesta plank kräver bygglov. Ett staket är genomsiktligt och består av minst 50 % (hälften) luft. Exempel på ett staket är ett traditionellt spjälstaket där varje staketspjäla följs av en motsvarande stor lucka. Är det mindre än 50 % luft i konstruktionen bedöms det som ett plank. 

Vad som kräver bygglov

Plank

Avskärmning högre än 1,10 meter räknas som plank och är därmed bygglovspliktigt. Detta är oavsett materialval.

Mur/Stödmur

Mur som är högre än 0,50 meter räknas som mur och är därmed bygglovspliktigt. Detta gäller även murar med avsikt att behandla nivåskillnader, så kallade stödmurar. Höjden utgår alltid från den sidan med lägsta marknivå.

Då krävs inte bygglov

Staket

Avskärmning vid 1,10 meter eller lägre räknas som staket och är därmed bygglovsbefriat, oavsett materialval.

Kantstöd

Mur som är lägre än 0,50 meter räknas som ett kantstöd och är därmed bygglovbefriande. Ovanpå ett kantstöd kan man till exempel placera ett staket men då utgår man från höjdregler för staket. Avskärmning får då alltså inte vara högre än 1,10 meter över lägsta marknivå för att räknas som bygglovbefriande.

Grannehörande

Om planket placeras närmre tomtgränsen än vad detaljplanen medger behövs ett så kallat grannehörande göras. Det är bygg- och miljönämnden som skickar ut ett grannhörande till berörda grannar.

Vem avgör när bygglov krävs

Det är bygg- och miljönämnden utifrån plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), förarbeten till lagen och vägledande domar som ska göra en bedömning om bygglov krävs. Om du ska bygga ett staket, plank eller mur bör du ta kontakt med bygglovavdelningen för att få svar på om just det du vill bygga kräver bygglov. Om man bygger utan att ha något bygglov kan man få betala dyra avgifter.

Kontakta bygglovavdelningen för mer minformation:

Vägledning vid bygglov med mer Öppnas i nytt fönster.

Beskriv så utförligt som möjligt vad som ska utföras, lämna gärna en skiss så blir det lättare för oss att hjälpa dig. Ange fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter.

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av bygglov enligt taxa Pdf, 725.9 kB. fastställd av kommunfullmäktige.


Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster