Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Mur, plank och staket

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Det är bygg- och miljönämnden som bedömer om det som ska byggas kräver bygglov.

Vad är skillnaden mellan staket och plank?

Definitionsmässigt måste man skilja på staket och plank eftersom de flesta staket inte är bygglovpliktiga medan i princip de flesta plank kräver bygglov. Ett staket är genomsiktligt och består av minst 50 % (hälften) luft. Exempel på ett staket är ett traditionellt spjälstaket där varje staketspjäla följs av en motsvarande stor lucka. Är det mindre än 50 % luft i konstruktionen bedöms det som ett plank. 

Då krävs bygglov

Plank och murar kräver bygglov. Det finns dock vissa undantag, se nedan. Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort. Det är främst konstruktion och utseende som avgör om en inhägnad är ett staket, ett plank eller en mur.

En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

Då krävs inte bygglov

Staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov.

Murar under 0,5 meter eller plank som inte är högre än 1,1 meter kräver inte bygglov. Du behöver heller inte bygglov för att med mur eller plank göra en skyddad uteplats inom 3,6 meter från en- och tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om fastigheten ligger utanför detaljplan behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus. Bygg- och miljönämnden kan svara på vad som gäller för din fastighet.

Om uteplatsen, planket eller muren ligger närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får bygg- och miljönämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

Grannehörande

Om planket placeras närmre tomtgränsen än vad detaljplanen medger behövs ett så kallat grannehörande göras. Det är bygg- och miljönämnden som skickar ut ett grannhörande till berörda grannar.

Vem avgör när bygglov krävs

Det är bygg- och miljönämnden utifrån plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), förarbeten till lagen och vägledande domar som ska göra en bedömning om bygglov krävs. Om du ska bygga ett staket, plank eller mur bör du ta kontakt med bygg- och miljönämnden för att få svar på om just det du vill bygga kräver bygglov.Om man bygger utan att ha något bygglov kan man få betala dyra avgifter.

Sidansvarig: Susanne Nyström

2020-02-19

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster