Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Avstyckning eller stycka av sin egen tomt

En avstyckning är vad det låter som: att en bit mark skiljs av från en fastighet och bildar en ny fastighet. Det är lantmäteriet som handlägger avstyckningar.

Om en förfrågan om avstyckning berör en fastighet belägen inom gällande detaljplan, styr bestämmelserna i detaljplanen ofta förutsättningarna för möjligheten till avstyckning, till exempel kravet på minsta tomtstorlek.

För avstyckning utanför detaljplan rekommenderar vi att sökanden först söker ett förhandsbesked, där bygglovavdelningen då gör en mindre utredning för att bedöma om förutsättningar finns för att bebygga aktuell tomt.

Ett positivt förhandsbesked underlättar sedan en avstyckning. Om avsikten med en avstyckning är att sälja, underlättar ett förhandsbesked även försäljning av tomten. Ett förhandsbesked är bindande i två år.

Om det är ett pågående planarbete för det område som en tänkt avstyckning ingår i, kan inte förhandsbesked eller bygglov ges, innan planen vunnit lagakraft.

Avstyckning

Lantmäteriet i Uppsala län sköter lantmäteriärendena i Håbo kommun. Vänd dig dit när du har frågor om nybildning eller ändring av fastigheter (indelning av mark).

På Lantmäteriets webbplats finns också uppgifter om hur du kan få fastighetsinformation om din egen och andras fastigheter.

Kontaktuppgifter till Lantmäteriet:
Telefon: 0771-63 63 63
Webbplats: www.lantmateriet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster