Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Avstyckning eller stycka av sin egen tomt

En avstyckning är vad det låter som: att en bit mark skiljs av från en fastighet och bildar en ny fastighet. Det är lantmäteriet som handlägger avstyckningar.

Om en förfrågan om avstyckning berör en fastighet belägen inom gällande detaljplan, styr bestämmelserna i detaljplanen ofta förutsättningarna för möjligheten till avstyckning, till exempel kravet på minsta tomtstorlek.

För avstyckning utanför detaljplan rekommenderar vi att sökanden först söker ett förhandsbesked, där bygglovenheten då gör en mindre utredning för att bedöma om förutsättningar finns för att bebygga aktuell tomt.

Ett positivt förhandsbesked underlättar sedan en avstyckning. Om avsikten med en avstyckning är att sälja, underlättar ett förhandsbesked även försäljning av tomten. Ett förhandsbesked är bindande i två år.

Om det är ett pågående planarbete för det område som en tänkt avstyckning ingår i, kan inte förhandsbesked eller bygglov ges, innan planen vunnit lagakraft.

Avstyckning

Lantmäteriet i Uppsala län sköter lantmäteriärendena i Håbo kommun. Vänd dig dit när du har frågor om nybildning eller ändring av fastigheter (indelning av mark).

På Lantmäteriets webbplats finns också uppgifter om hur du kan få fastighetsinformation om din egen och andras fastigheter.

Kontaktuppgifter till Lantmäteriet:
Telefon: 0771-63 63 63
Webbplats: www.lantmateriet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster