Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ritningar

För att bygglovavdelningen ska kunna behandla och granska en inkommen bygglovansökan måste de handlingar som lämnas in uppfylla olika normer. Det kan handla om att ritningen ska vara skalenlig, upprättad på vitt papper med svarta linjer eller att ritningarna är inlämnade på A4-papper eller A3-papper.

Vad är ”fackmannamässiga” ritningar?

Du får själv göra din bygglovritning, kravet är dock att den utförs på ett fackmannamässigt sätt. Det här betyder att ritningarna ska vara:

  • ritade med linjal
  • måttsatta
  • skalenliga
  • svart-vita och kontrastrika (för att möjliggöra arkivering)
  • A4 eller A3 format (för att möjliggöra arkivering).

Dessutom ska förslaget vara genomprojekterat. Det innebär bland annat att:

  • Takfötter och andra konstruktiva detaljer måste ha en viss tjocklek för att kunna byggas.
  • Marklinjer ska redovisas, befintliga och nya. Dessa ska även möta varandra för att kunna säkerställa att lutningar blir genomförbara utformningsmässigt och kan bedömas i en prövning.
  • Tillgänglighetskrav ska mötas. Bland annat ska det finnas ett sovrum och en handikapptoalett på entréplan samt möjlighet att sätta dit en permanent ramp som leder in i byggnaden.

Skärmdumpar eller fotografier på ritningar är inte tillräckliga som underlag.

Exempelritningar

Nybyggnad enbostadshus Pdf, 1.7 MB.

Nybyggnad komplementbyggnad Pdf, 1.3 MB.

Tillbyggnad Pdf, 1.4 MB.

Tillbyggnad uterum Pdf, 490.6 kB.

Nybyggnad mur

Nybyggnad plank Pdf, 7.6 MB.

Solceller Pdf, 10.8 MB.

Hur får jag tag på ritningar på mitt hus?

Du kan beställa kopior på handlingar som finns i kommunens arkiv. Kontakta kontaktcenter.

Om du skickar e-post, skriv vilken fastighet det gäller och till vilken adress materialet ska skickas till. Mejladress till kontaktcenter är: kontaktcenter@habo.se

Om du ringer, ha gärna aktuell fastighetsbeteckning i beredskap så kan du få svar fortare. 
Telefonnummer till kontaktcenter är: 0171-525 00

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster