Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Byggsanktionsavgift

Om du utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, har bygg- och miljönämnden rätt att ta ut en byggsanktionsavgift. Om bygglov inte kan beviljas i efterhand, måste åtgärden rivas/återställas.

Om du har byggt något utan lov får du chans att återställa åtgärden innan bygg- och miljönämnden beslutar om byggsanktionsavgift. Om återställandet godkänns av bygg- och milljönämnden behöver du inte betala byggsanktionsavgiften.

Du har också möjlighet att söka bygglov i efterhand men även om du får bygglovet beviljat i efterhand måste du betala byggsanktionsavgiften.

Det kan även tas ut en sanktionsavgift om bygge eller installation påbörjas utan startbesked eller byggnationen eller installationen tas i bruk, innan slutbesked har meddelats.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster