Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Naturvårdsprojekt

4-5 vita får och 2 svarta i halvhögt gräs

Genom olika naturvårdsprojekt arbetar Håbo kommun ofta tillsammans med andra aktörer i samhället för att genomföra naturvårdande åtgärder och förbättra förutsättningarna för ett rikt friluftsliv. Att bedriva naturvårdsarbete i projektform skapar möjligheter till en bred samverkan och lokal förankring i samhället. Det finns flertalet möjligheter att få medfiansiering till denna typ av projekt från exempelvis LONA, LOVA, Leader och Landsbygdsprogrammet.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan Håbo kommun, antingen på egen hand eller tillsammans med ideella föreningar, företag och enskilda personer söka statligt bidrag för projekt som är till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Så här ansöker du

  • Alla LONA-projekt måste godkännas och skickas in av kommunen, men en förening eller annan part kan vara den som driver projektet.
  • Om du eller din förening har idéer om ett projekt, hör av er till kommunen i god tid innan sista ansökningsdag.
  • Ansökan om bidrag görs senast 1 december varje år.

Kontaktperson är Anett Wass, kommunekolog på Håbo kommun.

Pågående LONA-projekt

Våtmarksprojekt Ekilla - kunskapsuppbyggnad (pågår 2018-2020)

Projektet syftar till att ta fram kunskapsunderlag och förslag på lösningar som fördröjer vattenflödet till Ekillabäcken samt minskar näringsbelastningen och dagvattnets påverkan till Stora Ullfjärden. Stora Ullfjärden är ett känsligt vattenområde med höga biologiska värden men också en del av Mälaren som är dicksvattentäkt för flera miljoner människor. Projektet är en viktigt del i att hitta lösningar för att höja vattenkvaliten i Stora Ullfjärden. Projektet syfte ligger i linje med vattenmyndighetens åtgärdsprogram liksom med Håbo kommuns vattenprogram.

Samverkan: Håbo kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län, Upplandsstiftelsen och berörda markägare.

Bålstahagar (pågår 2018-2020)

Som ett led i kommunens arbete med att öka den biologiska mångfalden i landskapet och synliggöra kommunens kulturhistoriska miljöer samt tillgodose människors behov av gröna miljöer vill vi genom detta projekt restaurera och åter börja beta två hagmarksområden i anslutning till Bålsta tätort. Förutom restaurering ska det via projektet tas fram enklare lärarhandledning kopplat till områdena så att närliggande förskolor och skolor ska kunna använda områdena på ett inspirerande sätt i sin undervisning. Det ska även tas fram några skyltar till områdena för att allmänheten ska kunna få en bättre kunskap kring områdenas natur- och kulturmiljövärden.

Samverkan: Håbo kommun och Upplandsstiftelsen

Har du frågor eller funderingar om LONA-projekt?

Då är du varmt välkommen att kontakta Anett Wass, kommunekolog på Håbo kommun.

Läs mer om LONA på Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Båt som guppar i vattnet.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Genom lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) kan kommunen och ideella föreningar söka bidrag för åtgärder som förbättrar vattenmiljön exempelvis med avseende på övergödning, miljögifter och restaureringsåtgärder.

Så här ansöker du

Pågående LOVA-projekt

Kunskapsuppbyggnad kring skötsel av anlagda våtmarker och dammar (pågår 2019-2021)

Projektets huvudsyfte är att bidra med kunskap och engagemang hos personal på kommuner och organisationer i Uppsala län med syfte att förbättra skötseln av våtmarker och dammar. Kunskapshöjande utbildningar kommer genomföras samt utveckling av en webbaserad kunskapsbank med information och inspiration genom goda exempel på olika typer av våtmarker och dammar. Projektet drivs av Knivsta kommun i samverkan med kommunerna i Uppsala län, Upplandsstiftelsen och WRS AB Uppsala.


Sidansvarig: Anett Wass

2019-11-07

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster