Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Naturvårdsprojekt

4-5 vita får och 2 svarta i halvhögt gräs

Genom olika naturvårdsprojekt arbetar Håbo kommun ofta tillsammans med andra aktörer i samhället för att genomföra naturvårdande åtgärder och förbättra förutsättningarna för ett rikt friluftsliv. Att bedriva naturvårdsarbete i projektform skapar möjligheter till en bred samverkan och lokal förankring i samhället. Det finns ett flertal möjligheter att få medfiansiering till denna typ av projekt från exempelvis LONA, LOVA, Leader och Landsbygdsprogrammet.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan Håbo kommun, antingen på egen hand eller tillsammans med ideella föreningar, företag och enskilda personer söka statligt bidrag för projekt som är till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Så här ansöker du

  • Alla LONA-projekt måste godkännas och skickas in av kommunen, men en förening eller annan part kan vara den som driver projektet.
  • Om du eller din förening har idéer om ett projekt, hör av er till kommunen i god tid innan sista ansökningsdag.
  • Ansökan om bidrag görs senast 1 december varje år. Under 2021 finns det även en extra ansökningsomgång med senaste ansökningsdag 12 april.

Kontaktperson är Anett Wass, kommunekolog på Håbo kommun.

Pågående LONA-projekt

Mångfaldsytor i Bålsta (2020-2021)

Projektet syftar till att skapa åtgärder och en effektiv skötsel för att långsiktigt kunna stärka floran på sandrika marker och på så sätt skapa goda förutsättningar för vilda pollinatörer. Genom projektet kommer skötsel av vissa gräsmarker i Bålsta att läggas om till årlig slåtter samt att en sandslänt i anslutning till Bålsta station kommer att röjas för att skapa en mer attraktiv miljö för sandlevande insekter.

Samverkan: Håbo kommun (flera förvaltningar).

Hitta ut i Håbo (2020-2022)

Projektet syftar till att få boende och besökare att upptäcka och lära känna Håbos natur- och kulturmiljövärden samt bidra till bättre folkhälsa. Genom projektet kommer ett antal kulturhistoriska platser, naturområden samt stigar/leder att lyftas fram och göras tillgängliga. På detta sätt vill vi uppmuntra fler att använda naturen som resurs för friluftsliv och avkoppling samt få fler att känna till kommunens rika historia. Projektet skapar även förutsättningar för en bredare besöksnäring med natur och kultur i fokus.

Samverkan: Håbo kommun (flera förvaltningar) och Upplandsstiftelsen.

Uteliv och lärande (2020-2021)

Projektet syftar till att skapa underlag och förutsättningar för att kunna genomföra undervisning utomhus i naturorienterande ämnen på regelbunden basis i skolans närområde för årskurs F-3. Undervisningen ska visa på sambanden mellan människa-natur-miljö där eleverna kan bygga en relation med naturen och på så sätt förstå de naturvärden vi har. Utepassen ska även inkludera matte och svenska, liksom kamratövningar för att främja vi-känslan i klassen.

Samverkan: Håbo kommun (flera förvaltningar)

Våtmark Balders hage (2020-2021)

Projektet syftar till att anlägga en våtmark i Skörby i Bålsta som ska fördröja och rena dagvatten från Logistik Bålsta. Projektet omfattar även att skapa en rekreativ miljö med gångstråk runt våtmarken samt att ge förutsättning för en ökad biologisk mångfald i området.

Här kan du läsa mer om våtmarksprojektet

Samverkan: Håbo kommun (flera förvaltningar)

Upplandsleden 40 år (2020-2021)

Som en del av ett större projekt för hela länet kommer en ny slinga av Upplandsleden att etableras från Bålsta station och norr ut.

Samverkan: Projektet sker i samverkan med Upplandsstiftelsen.

Har du frågor eller funderingar om LONA-projekt?

Då är du varmt välkommen att kontakta Anett Wass, kommunekolog på Håbo kommun.

Läs mer om LONA på Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Båt som guppar i vattnet.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Genom lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) kan kommunen och ideella föreningar söka bidrag för åtgärder som förbättrar vattenmiljön exempelvis med avseende på övergödning, miljögifter och restaureringsåtgärder.

Så här ansöker du

Pågående LOVA-projekt

Kunskapsuppbyggnad kring skötsel av anlagda våtmarker och dammar (pågår 2019-2021)

Projektets huvudsyfte är att bidra med kunskap och engagemang hos personal på kommuner och organisationer i Uppsala län med syfte att förbättra skötseln av våtmarker och dammar. Kunskapshöjande utbildningar kommer genomföras samt utveckling av en webbaserad kunskapsbank med information och inspiration genom goda exempel på olika typer av våtmarker och dammar. Projektet drivs av Knivsta kommun i samverkan med kommunerna i Uppsala län, Upplandsstiftelsen och WRS AB Uppsala.

Sidansvarig: Anett Wass

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster