Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där vi tar vårt
långsiktiga ansvar för ekonomi, invånare, natur och klimat. Visionen om hållbara Håbo och denna hållbarhetsstrategi är Håbo kommuns sätt att möta de globala målen och Agenda 2030.

Håbo kommuns hållbarhetsstrategi antogs av kommunfullmäktige den 8 november 2021 och tar sin utgångspunkt i en långsiktigt hållbar utveckling och kommunens vision, Vårt Håbo 2030.

Ett hållbart samhälle är ett samhälle som fungerar i alla dess delar utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsstrategin syftar till att vägleda kommunens verksamheter, bolag och aktörer verksamma inom Håbo kommun till ett hållbart Håbo. Den är ett strategidokument där Håbo kommuns gemensamma vilja, långsiktiga visioner och målsättningar pekas ut för att visa vad vi tillsammans behöver och ska fokusera på.

Strategin har 11 inriktningar med 28 övergripande mål. ”Genomförande med
samverkan” skär igenom samtliga dimensioner och är övergripande för
alla inriktningar. Hållbarhetstårtan nedan illustrerar hållbarhetsstrategins inriktningar för respektive hållbarhetsdimension, hur de samspelar och är beroende av varandra och hur de förhåller sig till de globala målen.

Läs mer i hållbarhetsstrategin för Håbo kommun Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Hållbarhetstårta för inriktningarna i hållbarhetsstrategin

Länsstyrelsen i Uppsala län erbjuder organisationer, myndigheter och företag i länet att teckna hållbarhetslöften. Håbo kommun är en av aktörerna i länet som har tecknat hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan år 2019, för ekosystem och biologisk mångfald för år 2020 och för vatten 2021.

De redan tecknade och framtida tecknade hållbarhetslöften fungerar som fortsatt handlingsplan för kommunens hållbarhetsarbete när det gäller den ekologiska dimensionen.

Läs mer om hållbarhetslöftena

Jämfört med andra kommuner visar majoriteten av Håbo kommuns nyckeltal för Agenda 2030 från Kolada ett medel­‑ eller bra resultat. Det finns lokala utmaningar för Håbo även om vi i jämförelse med andra kan ha ett bra resultat. Kommunen avser att följa upp arbetet med Agenda 2030 med hjälp av Koladas nyckeltal men även andra relevanta nyckeltal med 2019 som basår.

Kolada nyckeltal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SEKOM gröna nyckeltal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är inte bara de storslagna besluten som har en roll att spela för att vi ska uppnå en hållbar utveckling. Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har också stor betydelse. Dina val gör skillnad.

Läs mer hur du kan bidra till ett hållbart samhälle

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster