Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Håbo – en ekokommun

Kungsängsliljor

Håbo kommun är medlem i Sveriges ekokommuner som är en idell förening som arbetar för att främja utvecklingen för ett hållbart samhälle.

Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och regioner som hanterar gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling.

Prefixet Eko, som till början var en förkortning av ekologi, kom på ett tidigt stadium också att stå för ekonomi. Föreningens utgångspunkt är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling.

Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.

Fyra vägledande hållbarhetspricniper

Nätverkets utgångspunkt är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Fyra hållbarhetsprinciper ska vara vägledande för kommunens utveckling. I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk:

 1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden.
  Till exempel fossilt kol, olja och metaller.
 2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion.
  Till exempel kväveoxider, freoner och hormonliknande kemikalier.
 3. Undanträngning med fysiska metoder.
  Till exempel storskaliga kalhyggen och överfiskning.
 4. Hindras inte människor systematiskt från att tillgodose sina behov.
  Till exempel via missbruk av politisk och ekonomisk makt.

Utvecklingen följs upp via nyckeltal och verktyget Miljöbarometern

För att följa upp och jämföra miljöutvecklingen inom ekokommunerna används Miljöbarometern som ett verktyg. Sveriges Ekokommuner följer upp 12 nyckeltal där totalt 16 olika värden mäts.

Med nyckeltalen vill ekokommunerna på ett enkelt och konkret sätt indikera om utvecklingen, inom valda områden går mot hållbarhet och samtidigt påminna om det strategiska arbete som behövs i kommunerna för att nå full hållbarhet.

Läs mer om Håbos nyckeltal och hur vi ligger till i jämförelse med andra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om Sveriges Ekokommuner

Sveriges Ekokommuner ska vara en förebild och föregångare för landets övriga kommuner i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå. Sveriges Ekokommuner ska vara opinionsbildare och pådrivare, det vill säga en tydlig lokal röst i miljöpolitiken, samt en kunskapsförmedlare av goda lokala exempel och stimulera erfarenhetsutbyte mellan lokala aktörer nationellt och internationellt.

Håbo kommun är medlem sedan december 2016.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster