Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Koldioxidbudget ger kunskap om utsläpp

Exempelbild.

2018 beslutade EU att en koldioxidbudget ska bli en del av EU-ramverket för att nå Parisavtalet. Håbo kommun är en av flera kommuner som har beställt en kommunal koldioxidbudget.  

Vad är en koldioxidbudget?

Syftet med en koldioxidbudget är att tydliggöra de utmaningar vi som kommun står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet.

Koldioxidbudgeten har bland annat beräknats utifrån:

  • vilka utsläpp kommunen har idag
  • hur mycket utsläppen måste minska

Ramboll och Uppsala universitet har under 2018 tagit fram Håbo kommuns koldioxidbudget som sträcker sig mellan åren 2020 - 2040.

Här kan du läsa Håbo kommuns koldioxidbudget. Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Varför har Håbo kommun beställt en koldioxidbudget?

  • En av inriktningarna i Håbo kommuns miljöstrategi är att vi ska bli en fossilbränslefri kommun. Underlag som ökar kunskapen och handlingsförmågan behövs för att vi ska nå de antagna ambitionerna om fossilbränslefri kommun som finns i miljöstrategin. Läs hela miljöstrategin här. Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.
  • Till miljöstrategin finns en handlingsplan som sträcker sig till 2020. Koldioxidbudgeten sträcker sig från 2020 till 2040, vilket ger kommunen aktuellt underlag när miljöstrategin behöver uppdateras.
  • Håbo kommun har tecknat hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan som en del av länets färdplan för ett hållbart län i syfte att bidra till ett fossilfritt Uppsala län i enlighet med länets klimat- och energistrategi som antogs 2019.
  • Eftersom kommunen som organisation endast har direkt inflytande över en liten del av utsläppen behöver modeller för samverkan mellan näringsliv, privatpersoner, föreningar och det offentliga ytterligare utvecklas och stärkas, liksom regional och nationell samverkan.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster