Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Koldioxidbudget ger kunskap om utsläpp

Exempelbild.

2018 beslutade EU att en koldioxidbudget ska bli en del av EU-ramverket för att nå Parisavtalet. Håbo kommun är en av flera kommuner som har beställt en kommunal koldioxidbudget.  

Vad är en koldioxidbudget?

Syftet med en koldioxidbudget är att tydliggöra de utmaningar vi som kommun står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet.

Koldioxidbudgeten har bland annat beräknats utifrån:

  • vilka utsläpp kommunen har idag
  • hur mycket utsläppen måste minska

Ramboll och Uppsala universitet har under 2018 tagit fram Håbo kommuns koldioxidbudget som sträcker sig mellan åren 2020 - 2040.

Här kan du läsa Håbo kommuns koldioxidbudget. Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Varför har Håbo kommun beställt en koldioxidbudget?

  • En av inriktningarna i Håbo kommuns hållbarhetsstrategi är att vi ska bli en fossilbränslefri kommun. Underlag som ökar kunskapen och handlingsförmågan behövs för att vi ska nå de antagna ambitionerna om fossilbränslefri kommun som finns i hållbarhetsstrategin. Läs hela hållbarhetsstrategin här. Öppnas i nytt fönster.
  • Håbo kommun har tecknat hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan som en del av länets färdplan för ett hållbart län i syfte att bidra till ett fossilfritt Uppsala län i enlighet med länets klimat- och energistrategi som antogs 2019.
  • Eftersom kommunen som organisation endast har direkt inflytande över en liten del av utsläppen behöver modeller för samverkan mellan näringsliv, privatpersoner, föreningar och det offentliga ytterligare utvecklas och stärkas, liksom regional och nationell samverkan.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster