Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Pågående detaljplaner

Här ser du pågående detaljplaner i Håbo kommun.

Du kan klicka på länkarna nedan för att komma till en sida om planområdet. På den sidan finns en beskrivning om projektet och du har möjlighet att ladda ner handlingar.

Pågående detaljplaner

Detaljplan

Samråd t.o.m.

Granskning

Antagande

Laga kraft

Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallenöppnas i nytt fönster

2014-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarter nr 3 Logistik Bålsta, omtagöppnas i nytt fönster 

 

2015-10-08

 2015-12-14

 2018-01-29

 

 

 

 

 

Väppeby 7:18 m fl., Tvåhus öppnas i nytt fönster

2013-12-11

 2017-05-29

 

 

 

 

 

 

 

Resecentrum och stationsområde (Bålsta centrum, etapp 1)öppnas i nytt fönster

2016-02-22

Detaljplan för del av Frösunda 3:1, Viby förskola och skolaöppnas i nytt fönster

2016-06-30 


Särskillt boende vid Kyrkcentrum, Gilmarken 1:1 med fleraöppnas i nytt fönster

2017-04-13

 
Ändring av detaljplan för del av Bista 1:159 m.fl., Lillsjöns företagspark

2017-12-22

2018-02-19 

Detaljplan för Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen

Detaljplanen var ute för samråd mellan den 28 april och 26 maj 2014.

Läs mer »öppnas i nytt fönster

Detaljplan för Kvarter nr 3, Logistik Bålsta

Kommunfullmäktige antog den 14 december 2015, § 94 förslag till detaljplan för kvarter nr 3, Logistik Bålsta, del av Skörby 5:1. Beslutet överklagades och har nu prövats av Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen gick på kommunens linje och fastställde kommunfullmäktiges beslut. Planen vann laga kraft den 29 januari.

Läs mer »öppnas i nytt fönster

Detaljplan för Väppeby 7:18 m fl., Tvåhus

Detaljplanen var ute på granskning mellan 28 april och 29 maj.

Läs mer »öppnas i nytt fönster

Detaljplan för Resecentrum och stationsområde (Bålsta centrum, etapp 1)

Detaljplanen var ute för samråd mellan den 28 december 2015 och 22 februari 2016.

Läs mer »öppnas i nytt fönster

Detaljplan för del av Frösunda 3:1, Viby förskola och skola

Detaljplanen var ute för samråd mellan den 30 maj och 30 juni 2016.

Läs mer »öppnas i nytt fönster

Särskillt boende vid Kyrkcentrum, Gilmarken 1:1 m.fl.

Detaljplanen var ute på samråd till och med 13 april 2017.

Läs mer »öppnas i nytt fönster

Ändring av detaljplan för del av Bista 1:159 m.fl., Lillsjöns Företagspark

Detaljplanen är ute på granskning till och med 19 januari 2018

Läs mer »öppnas i nytt fönster

 

Sidansvarig: kommun@habo.se

2018-02-05

Klicka för support
Stäng supportfönster