Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 439 för Katrinedal 3:70, Lövbacken

Planområdet, som är cirka 16.000 kvm stort, ligger i norra delen av Övergran. Fastigheten består idag av åkermark, och är i privat ägo.

Sammanfattning - syfte

Syftet med planläggningen är att undersöka möjligheten att förtäta Övergran med åtta småhus, inklusive ny väganslutning och en mindre lekplats.

Nulägesstatus

Arbetet med detaljplanen befinner sig i ett uppstartsskede med beräknat samråd under våren 2019.

Processpil för detaljplaneprocessen med planuppdrag markerat

Sidansvarig: Anton Karlsson

2019-03-07

Klicka för support
Stäng supportfönster