Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Pågående detaljplaneprogram

Ett detaljplaneprogram görs för att ge ett bredare underlag och belysa viktiga frågor innan detaljplaner tas fram.

Detaljplaneprogram samråds enligt plan- och bygglagen. Kommunstyrelsen ska godkänna detaljplaneprogram innan en detaljplan påbörjas.

På den här sidan kan du se i vilka områden i Håbo kommun som arbete med detaljplaneprogram pågår. Varje område har en egen sida där du kan läsa om det projekt som pågår just där.

Om programmet är eller har varit på samråd kan du ladda ner de handlingar som finns kring ärendet.  

Planuppdrag

Planuppdrag


Detaljplaneprogram för Bista Verksamhetsområde
Beslutsdatum för planuppdrag 2022-05-30.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster