Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett dokument som reglerar mark- och vattenanvändning inom ett område. Områdesbestämmelser är en enklare form av detaljplan. Syftet är att säkerställa översiktsplanens syften. Bestämmelserna är juridiskt bindande. 

Områdesbestämmelser kan reglera markens användning, bebyggelsens egenskaper och administrativa frågor. Till skillnad från en detaljplan behöver man bara reglera några frågor. Därför innebär områdesbestämmelser ingen garanti för byggrätt. Lämpligheten i en förändring prövas vid bygglovet.

I Håbo kommun finns områdesbestämmelser i Brunnsta by, Häggeby och Övergran.

Brunnsta by är en radby med anor från medeltiden med en särskild fastighetsbildning som delvis är bevarad. 

Brunnsta områdesbestämmelser Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Häggebys bestämmelseområde utgörs av sockencentrum med kyrkan och närliggande äldre bebyggelse. Här återfinns också ett av de äldsta torpen, en enkelstuga från 1700 talet. 

Häggeby områdesbestämmelser Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Övergrans kyrkby utgörs av kyrkan från slutet av 1100-talet och de närliggande byggnaderna. 

Övergrans områdesbestämmelser Pdf, 563.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster