Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett dokument som reglerar mark- och vattenanvändning inom ett område. Områdesbestämmelser är en enklare form av detaljplan. Syftet är att säkerställa översiktsplanens syften. Bestämmelserna är juridiskt bindande. 

Områdesbestämmelser kan reglera markens användning, bebyggelsens egenskaper och administrativa frågor. Till skillnad från en detaljplan behöver man bara reglera några frågor. Därför innebär områdesbestämmelser ingen garanti för byggrätt. Lämpligheten i en förändring prövas vid bygglovet.

I Håbo kommun finns områdesbestämmelser i Brunnsta by, Häggeby och Övergran.

Brunnsta by är en radby med anor från medeltiden med en särskild fastighetsbildning som delvis är bevarad. 

Brunnsta områdesbestämmelser (pdf-format 243 kB öppnas i nytt fönster). » Pdf, 243.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Häggebys bestämmelseområde utgörs av sockencentrum med kyrkan och närliggande äldre bebyggelse. Här återfinns också ett av de äldsta torpen, en enkelstuga från 1700 talet. 

Häggeby områdesbestämmelser (pdf-format 243 kB öppnas i nytt fönster). » Pdf, 170.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Övergrans kyrkby utgörs av kyrkan från slutet av 1100-talet och de närliggande byggnaderna. 

Övergrans områdesbestämmelser (pdf-format 243 kB öppnas i nytt fönster). » Pdf, 189.8 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster