Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 458 för Skokloster 2:7 m.fl. Skokloster Udde etapp 1

Skokloster Udde etapp 1

Preliminärt planområde är markerat på bilden.

Kommunen önskar utveckla området för bostäder, service och verksamheter.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2022-06-13.

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för bostadsbebyggelse samt en del service och verksamheter i området. Detaljplanen avser att stärka bebyggelsestrukturen i området.

Föreslaget planområde ligger i den norra delen av Håbo kommun, på Skohalvön i Slottsskogen. Området ligger söder om bostadsområdet Gropen och norr om bostadsområdet Idealbyn.

Nulägesstatus

Arbetet med detaljplanen befinner sig i ett startskede.

Plansamråd

Bakgrund

Ett planprogram godkändes av kommunstyrelsen den 26 oktober 2009 för Skokloster Sjöstad. Föreslaget planområde utgör en del av programområdet.

Kommunfullmäktige antog Detaljplan för Skokloster Udde 1 2010. Detaljplanen upphävdes dock 2012 och fick därmed aldrig laga kraft. 2017 togs beslut om nytt uppdrag. Under 2022 togs beslut att detta detaljplaneuppdrag skulle avslutas och att ett nytt uppdrag för en mindre del av området skulle ges Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Aktuellt planuppdrag gäller till största del av planläggning av privatägda fastigheter. En stor del av den kommunägda fastigheten längs vid Skofjärden ingår inte i denna detaljplan.

Upplysningar lämnas av handläggare Mattias Hamilton.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster