Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 448 för Spånga 2:5, Kalmarsandsvägen/ Stockholmsvägen

Planområdet ligger i Kalmarsand, cirka 1 kilometer sydöst om Bålsta centrum, och omfattar marken runt Håbohus bebyggelse på Kalmarsandsvägen 2. Området är drygt 45 000 kvm stort.

Sammanfattning - syfte

Syftet med planläggningen är att undersöka möjligheten att förtäta området med bostäder samt möjligheten till att anlägga en pir/brygga med småbåtshamn och service.

En del i arbetet ska även vara att fortsätta undersöka möjligheten att flytta huvuddelen av fordonstrafiken mot järnvägen, från stranden.

Planen ska säkerställa och utveckla befintliga värden vid badet och stranden, för friluftsliv och rekreation, och för de biologiska värdena. Planen ska även lokalt säkerställa det regionala cykelstråket mellan Bro och Bålstas anslutning till Bålsta.

Nulägesstatus

Arbetet med detaljplanen befinner sig i ett uppstartsskede.

Processpil för detaljplaneprocessen med planuppdrag markerat

Bakgrund

Håbohus har under 2017 undersökt möjligheter till förtätning med bostäder i kommunen. Kalmarsand är ett av fem identifierade områden som Håbohus senare sökte planbesked för. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 30 januari 2018 ett positivt besked, för att den 11 februari 2019 följa upp med beslut om uppdrag i kommunstyrelsen.

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster