Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Nyanslutningar och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Vid nybyggnationer inom VA-avdelningen verksamhetsområde ska fastighetsägaren ansluta sig till det kommunala VA-nätet. VA-avdelningen ansvarar för att en förbindelsepunkt för vatten och avlopp till det kommunala nätet finns.

Anläggningsavgift

Förbindelsepunkt

 • VA-avdelningen ansvarar för ledningar fram till förbindelsepunkten, som vanligtvis ligger i fastighetens omedelbara närhet. Det kan dock finnas särskilda skäl för annan placering.
 • Fastighetsägaren ansvarar för alla ledningar innanför tomtgräns, så kallade servisledningar.

Inkoppling

 • När anläggningsavgifterna för kommunalt VA är betalda kan fastigheten anslutas.
 • En besiktning av sammankopplingen till det kommunala nätet (förbindelsepunkten vid tomtgräns) ska utföras innan inkoppling får ske. Detta görs av VA-avdelningens personal.
 • För tidsbokning kontaktas Kontaktcenter på telefon 0171-525 00 eller e-post kontaktcenter@habo.se. Boka din besiktningstid av anslutningen minst två veckor i förväg.

Vattenmätare

Vid om- och tillbyggnation

Anslutning till kommunalt VA i områden med befintligt enskilt vatten och avlopp

 • För att kommunen ska kunna bygga ut kommunalt VA i befintliga bostadsområden där man haft enskilt vatten och avlopp tidigare krävs att man inkluderar området i verksamhetsområdet för kommunalt VA.
 • VA-avdelningen kontaktar då fastighetsägarna och man har möjlighet att påverka förbindelsepunktens läge.
 • I samband med att förbindelsepunkten upprättats och fastighetsägaren har meddelats om detta skickas en faktura på anläggningsavgiften enligt taxa. 
 • De boende ska sedan koppla på sig på kommunalt VA så snart som möjligt eller senast inom 3 månader från att förbindelsepunkten har meddelats.
 • Om inkoppling inte skett efter 3 månader lämnas ärendet till Miljöavdelningen för utredning och fasta brukningsavgifter börjar faktureras.

Ersättningsregler för enskilda avlopp

Om en enskild avloppsanläggning blir onyttig på grund av att kommunen byggt ut kommunalt VA har fastighetsägaren rätt till en viss ersättning enligt följande regler:

 • Anläggningen ska vara godkänd och slutbesiktigad.
 • Anläggningens ålder beräknas från slutbesiktningsdatumet och till det datum som fastigheten faktiskt ansluter sig till VA-anläggningens avlopp.
 • Anläggningen är yngre än 10 år.
 • Anskaffningsvärdet baseras på kopior på fakturor. Eget arbete ersätts inte.
 • Om kommunen har upplyst fastighetsägaren om VA-utbyggnad betalas ingen ersättning ut.

Rutiner för obebyggda tomter

 • VA-avdelningen fakturerar framdragna anslutningspunkter för kommunalt VA även för obebyggda tomter.
 • Anläggningsavgiften är då baserad på förutsättningarna för en obebyggd tomt och ytterligare anläggningsavgifter debiteras när tomten bebyggs.
 • När anslutningspunkten är aviserad och anläggningsavgiften betald för en obebyggd tomt faktureras fastighetsägaren fasta brukningsavgifter enligt taxa.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster