Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Avlopp

Hand som trycker på en vattentoaletts spolknapp.

Den största delen av det avloppsvatten som renas på avloppsreningsverken i Håbo kommun är det använda och smutsiga vattnet från våra hushåll.

Avloppsvattnet från hushåll kallas spillvatten och består till exempel av förorenat vatten från toaletter, duschar, tvätt- och diskmaskiner. Avloppsvattnet kan också komma från verksamheter och industrier.

Det avloppsvatten som kommer från gator och mark efter regn och snösmältning kallas dagvatten och renas i dagvattendammar.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster