Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Enskilt avlopp - eget avlopp på landsbygden

Enskilt avlopp där man kan se att vissa delar av avloppsanläggningen sticker upp ur jorden.

Du som inte har ditt avlopp anslutet till det kommunala ledningsnätet har någon form av egen avloppslösning, ett så kallat enskilt avlopp. Här i Håbo kommun har vi cirka 700 hushåll som har någon form av egen lösning för avloppsvattnet. Enligt svenskt lag räknas utsläpp av avloppsvatten från hushåll som miljöfarlig verksamhet. Det är du som husägare som ansvarar för att utsläppet inte blir farligt vare sig för miljön i stort eller för människors hälsa, exempelvis genom att smitta dricksvattenbrunnar eller badplatser.

Få enskilda avlopp - stor påverkan

Hälften av de egna avloppen på landsbygden i Sverige är bristfälliga enligt nuvarande erfarenhet. Detta i områden där inspektioner och tvingande åtgärder från myndigheten saknas. Vid inspektionerna upptäcks bland annat att toalettavloppet endast har slamavskiljning. Ytterligare rening saknas, exempelvis fungerande markbädd, infiltration eller mini-reningsverk. Dessa, förhållandevis få hushåll, släpper sammanlagt ut lika mycket föroreningar som kommunens allmänna reningsverk dit majoritetens hushållsavlopp går. De kommunala reningsverken har mycket bra reningsteknik och kan minska inkommande föroreningar med 99 procent. Slamavskiljare som enda rening vid ett enskilt avlopp för toalettvatten renar bort c:a 5-10 %.

Anmäl innan avlopp byggs eller ändras

Alla ändringar och nybyggnationer av avloppsanordningar för hushåll på landsbygden ska anmälas in till kommunens tillsynsmyndighet, bygg- och miljönämnden och det är miljöavdelningen som utför själva prövningen. Att låta bygga en egen avloppsanordning för rening av toalettvatten (wc)- och bdt-vatten (bad, dusch och tvätt) kan kosta cirka 150 000 kr med material och arbete. Slutsumman varierar dock stort beroende på markförutsättningar och val av teknisk lösning.

Blivande husägare på landet

Att köpa hus på landet är en dröm för många, men det finns mycket att tänka på. Om man tidigare enbart bott i stadsmiljö är det lätt att missa det här med eget dricksvatten och egen rening för avloppet. Kontrollera dricksvattnets kvalitet och fråga om brunnsprotokollet som ska ange vattenflödet (mängd per tidsenhet). Begär att få se analysprotokoll för vattenkvaliteten och ta helst ett vattenprov själv. Ställ ingående frågor om avloppets utförande, tänk på kostnaden att anlägga ett nytt. Har huset vattentoalett installerat ska det finnas ett tillstånd på avloppsanordningen utfärdat av kommunen.

Framtidsinvestering på flera plan

Egen anläggning för rening av avlopp må kosta, men det är en investering för bra dricksvatten för dig och dina grannar, för våra vattendrag och sjöars välmående och för din fastighets marknadsvärde.

Sidansvarig: Miljöavdelningen

Klicka för support
Stäng supportfönster