Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Enskilt avlopp - eget avlopp på landsbygden

Enskilt avlopp där man kan se att vissa delar av avloppsanläggningen sticker upp ur jorden.

Du som inte har ditt avlopp anslutet till det kommunala ledningsnätet har någon form av egen avloppslösning, ett så kallat enskilt avlopp. Här i Håbo kommun har vi cirka 650 hushåll som har någon form av egen lösning för avloppsvattnet. Enligt svenskt lag räknas utsläpp av avloppsvatten från hushåll som miljöfarlig verksamhet. Det är du som husägare som ansvarar för att utsläppet inte blir farligt vare sig för miljön i stort eller för människors hälsa, exempelvis genom att smitta dricksvattenbrunnar eller badplatser.

Få enskilda avlopp - stor påverkan

Hälften av de egna avloppen på landsbygden är bristfälliga enligt nuvarande erfarenhet. Detta i områden där inspektioner och tvingande åtgärder från myndigheten saknas. Vid inspektionerna upptäcks bland annat att toalettavloppet endast har slamavskiljning. Ytterligare rening saknas, exempelvis fungerande markbädd eller infiltration. Dessa, förhållandevis få hushåll, släpper sammanlagt ut lika mycket föroreningar som kommunens allmänna reningsverk dit majoritetens hushållsavlopp går. Så ser det ut i Sverige som helhet. De kommunala reningsverken har mycket bra reningsteknik och kan minska inkommande föroreningar med 99 procent. Slamavskiljare som enda rening vid ett enskilt avlopp för toalettvatten renar bort högst en tiondel.

Anmäl innan avlopp byggs eller ändras

Alla ändringar och nybyggnationer av avloppsanordningar för hushåll på landsbygen ska anmälas in till kommunens tillsynsmyndighet, bygg- och miljönämnden. Miljöavdelningen prövar anmälningarna. Att låta bygga en egen avloppsanordning för rening av toalettvatten (wc)- och bdt-vatten (bad, dusch och tvätt) beräknas kosta i storleksordningen 150 000 kr med material och arbete. Kostnaden varierar dock stort beroende på markförutsättningar och val av teknisk lösning.

Blivande husägare på landet

Att köpa hus på landet är en dröm för många, men det finns mycket att tänka på. Om man tidigare enbart bott i stadsmiljö är det lätt att missa det här med eget dricksvatten och avlopp. Kontrollera dricksvattnets kvalitet och fråga om brunnsprotokollet som ska ange vattenflödet (mängd per tidsenhet). Begär att få se analysprotokoll för vattenkvaliteten och ta helst ett vattenprov själv. Ställ ingående frågor om avloppets utförande, tänk på kostnaden att anlägga ett nytt. Har huset vattentoalett installerat ska det finnas ett tillstånd på avloppsanordningen utfärdat av kommunen.

Framtidsinvestering på flera plan

Eget avlopp må kosta, men det är en investering för bra dricksvattenkvalitet för dig själv och dina grannar, för våra vattendrag och sjöars välmående och för din fastighets marknadsvärde.

Sidansvarig: Jan Eklind

2020-06-24

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster