Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ledningsnät

En illustration av ett grönt landskap med träd och blå himmel med moln. Det finns höga och låga hus utspridda i landskapet. Från husen går ledningar till det stora vattenverket.

Foto: Soja

I kommunen har vi drygt 60 mil ledningar. Kommunens VA-avdelning underhåller ledningsnätet som består av tre olika typer av ledningar, vatten- avlopps- och dagvattenledningar samt pumpstationer.

Dricksvattnet som produceras i kommunens vattenverk leds i vattenledningarna från verken och ut till alla fastigheter som är anslutna till det kommunala ledningsnätet. Det vatten som sedan spolas ner i avloppen går genom avloppsvattennätet till avloppsreningsverken där det renas och släpps ut i recipienten, Mälaren.

För att inte avloppsvatten ska stanna på vägen från hushåll och industrier till reningsverken har man pumpstationer som pumpar vattnet framåt.

Utöver vatten- och avloppsvattenledningar finns dagvattenledningar. Dagvatten består av vatten som rinner av från gator och parkeringsplatser men kan även bestå av dräneringsvatten. Nästan allt dagvatten i kommunen leds ner till Mälaren.

Totalt i kommunen finns cirka 60 mil vattenledningar och avloppsvattenledningar samt cirka 50 pumpstationer.

Tillsyn av kommunens pumpstationer

På de flesta pumpstationer finns en röd larmlampa som indikerar driftproblem.

Om den röda larmlampan på pumpstationen lyser:
Vänligen gör oss uppmärksamma på larm som du ser genom att kontakta VA-avdelningen.

Kontorstid:   Kontakta VA-avdelningen på telefon 0171-525 00.
Övriga tider: Kontakta SOS Alarm AB på telefon 018-14 21 14. 

Pumpstationer nära badplatser såsom Kalmarsand, Torresta, Hagviken och Båtsbacken är försedda med larmuppkoppling direkt till SOSAB.

Avloppsledningsnätet underhållsspolas regelbundet för att minska risken för stopp.

Eftersom skräp, fett med mera annars riskerar att sätta igen ledningarna och orsaka stopp.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster