Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ledningsnät

Ett litet pumphus i ängsmiljö.

Kommunens VA-avdelning underhåller ledningsnätet som består av tre olika typer av ledningar, vatten- avlopps- och dagvattenledningar samt pumpstationer.

Dricksvattnet som produceras i kommunens vattenverk leds i vattenledningarna från verken och ut till alla kunder. Det vatten som sedan spolas ner i avloppen går genom avloppsvattennätet till avloppsreningsverken där det renas och släpps ut i recipienten, Mälaren. För att inte avloppsvatten ska stanna på vägen från hushåll och industrier till reningsverken har man pumpstationer som pumpar vattnet framåt. I kommunen finns ca 150 kilometer vattenledningar och lika mycket avloppsvattenledningar samt ett 40-tal pumpstationer.

Utöver vatten- och avloppsvattenledningar finns dessutom dagvattenledningar. Dagvatten består av vatten som rinner av från gator och parkeringsplatser men kan även bestå av dräneringsvatten. Nästan allt dagvatten i kommunen leds ner till Mälaren. Det finns ca 100 kilometer dagvattenledningar i kommunen.

Tillsyn av kommunens pumpstationer

På de flesta pumpstationer finns en röd larmlampa som indikerar driftproblem.

Om den röda larmlampan på pumpstationen lyser:
Vänligen gör oss uppmärksamma på larm som du ser genom att kontakta VA-avdelningen.

Kontorstid:    Kontakta VA-avdelningen på telefonnummer 0171-525 00.
Övriga tider: Kontakta SOS Alarm AB på telefon 018-142114. 

Pumpstationer nära badplatser såsom Kalmarsand, Torresta, Hagviken och Båtsbacken är försedda med larmuppkoppling direkt till SOSAB. Avloppsledningsnätet underhållsspolas regelbundet för att minska risken för stopp. Eftersom skräp, fett med mera annars riskerar att sätta igen ledningarna och orsaka stopp.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster