Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

Verksamhetsområde för vatten- och spill Håbo kommun

Verksamhetsområde för vatten- och spill. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar.

I lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) anges att vattenförsörjning och avlopp ska lösas i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Inom samlad bebyggelse där behovet uppstår är kommunen skyldig att anordna vattentjänster genom att bestämma verksamhetsområde.

Verksamhetsområde för kommunalt VA är det område inom vilket vattenförsörjning, spillvatten och dagvatten har ordnats eller ska ordnas genom den allmänna VA–anläggningen. Kommunen ska genom kommunfullmäktige fastställa verksamhetsområdet med dess gränser.

Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att gälla för en viss eller vissa vattentjänster.

Håbo kommun har i dagsläget två verksamhetsområden, det ena gäller för vatten och spill och det andra gäller för dagvatten.

Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga för den vattentjänst inom vilkens verksamhetsområde fastigheten ligger. VA–huvudmannen är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster som verksamhetsområdet avser.

Det är endast inom verksamhetsområdet som Vattentjänstlagen, ABVA Pdf, 340.3 kB. och VA-taxa Pdf, 685 kB. gäller. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter enligt Vattentjänstlagen varken för VA- huvudmannen eller fastighetsägaren. Om en VA-anslutning önskas och genomförs till den allmänna VA–anläggningen, regleras detta genom avtal mellan VA–huvudmannen och fastighetsägaren.

Kartor till Håbo kommuns verksamhetsområden för vatten och avlopp respektive dagvatten finns i kartan för samhällsservice. Länk till annan webbplats.


Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster