Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Eget dricksvatten

Två handflator formade som en skål håller i dricksvatten och där lite sipprar ut.

Har du egenborrad eller grävd brunn och inte är kopplad till det kommunala vattennätet bör du analysera vattnet regelbundet. Ett bra dricksvatten är viktigt för hälsan.

De flesta som äger enskilda brunnar tar för få vattenprov för att kunna veta hur kvaliteten på deras dricksvatten är.  Som brunnsägare bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten.

I en vattenanalys undersöker man om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten.

På grund av den rådande coronapandemin är personalen på miljöenheten inte alltid på plats i kommunhuset. Från och med den 1/9 2021 kommer vi inte längre kunna erbjuda privatpersoner att hämta provflaskor och lämna in vattenprover i kommunhuset.

Vi hänvisar i stället till något av de större laboratorierna som erbjuder tjänster för privatpersoner som vill provta sitt dricksvatten.
Exempel på företag där du kan beställa provtagningspaket i en webbshop är

  • Eurofins
  • SGS

Hur ofta bör provtagning göras

Livsmedelsverket rekommenderar att man provtar sitt vatten minst vart tredje år. Om det är fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör brunnsvattnet provtas minst en gång per år.

Gratis vattenanalys för gravida och småbarnsfamiljer med egen brunn

Den som är gravid eller har barn under 1 år och som har egen brunn får dricksvattnet analyserat gratis. Det är de som är folkbokförda på fastigheten som avses. Kommunen betalar för en mikrobiologisk och en kemisk analys. Analyskostnad för radon och tungmetaller ingår inte i det som kommunen bekostar. Kontakta miljöenheten för att få information om hur du går till väga för att kommunen ska betala för din vattenanalys.

Eget ansvar

Både vattenkvalitet och vattentillgång i en brunn kan förändras med tiden. Vattnet kan vara dåligt utan att det finns tydliga tecken som till exempel missfärgningar eller dålig smak. Därför är det viktigt att kontrollera vattenkvaliteten regelbundet.

Det är fastighetsägaren/brunnsägaren eller en ägarförening som ansvarar för att kontrollera vattenkvaliteten och att åtgärda eventuella problem.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster