Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Eget dricksvatten

Två handflator formade som en skål håller i dricksvatten och där lite sipprar ut.

Har du egenborrad eller grävd brunn och inte är kopplad till det kommunala vattennätet bör du analysera vattnet regelbundet. Ett bra dricksvatten är viktigt för hälsan.

De flesta som äger enskilda brunnar tar för få vattenprov för att kunna veta hur kvaliteten på deras drickvatten är.  Som brunnsägare bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten.

I en vattenanalys undersöker man om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten.

Hur ofta bör provtagning göras

Livsmedelsverket rekommenderar att man provtar sitt vatten minst vart tredje år. Om det är det fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör brunnsvattnet provtas minst en gång per år.

Hur går provtagning till

Hos miljöavdelningen kan du hämta provtagningsflaskor och en instruktion hur det går till. Miljöavdelningen ser till att flaskorna transporteras till laboratorium (som kommunen har avtal med) för analys.

Hämta provtagningsflaska: På grund av den rådande coronapandemin är vi inte alltid på plats i kommunhuset. Kontakta oss så ordnar vi med utlämning av provvtagningsflaskor.

Vattenproverna hämtas för transport till analyslaboratoriet varje onsdag. Provet ska vara nytaget (samma dag) och lämnas in före kl. 09.00. Det går att lämna in provet före 11.00 efter överenskommelse med miljöavdelningen. Kontakta oss innan ni lämnar in provet då vi inte alltid är på plats i kommunhuset på grund av rådande situation.

Det går även att beställa analyspaket direkt från Eurofins webshop. Man får då analyspaketet hemskickat till sig. Sedan går det bra att lämna in proverna till miljöavdelningen som ser till att det skickas in till laboratorium.

Gratis vattenanalys för gravida och småbarnsfamiljer med egen brunn

Den som är gravid eller har barn under 1 år och som har egen brunn får dricksvattnet analyserat gratis. Det är de som är folkbokförda på fastigheten som avses. Kommunen betalar för en mikrobiologisk och en kemisk analys.  Analyskostnad för radon och tungmetaller ingår inte i det som kommunen bekostar.

Provet tar du själv, flaskor finns på kommunens miljöavdelning. Var beredd på att bestyrka vem du är och att graviditetsintyg kan behövas.

Eget ansvar

Både vattenkvalitet och vattentillgång i en brunn kan förändras med tiden. Vattnet kan vara dåligt utan att det finns tydliga tecken som till exempel missfärgningar eller dålig smak. Därför är det viktigt att kontrollera vattenkvaliteten regelbundet.

Det är fastighetsägaren/brunnsägaren eller en ägarförening som ansvarar för att kontrollera vattenkvaliteten och att åtgärda eventuella problem.

Den som vill testa sitt drickvatten kan antingen kontakta kommunens miljöavdelning eller ringa direkt till ett vattenanalyslaboratorium. 

Sidansvarig: Maria Sandgren

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster