Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Teknisk handbok

Håbo kommuns tekniska handbok innehåller krav och anvisningar som gäller för projektering och utförande inom allmänna gator, parker, vatten- och avloppsanläggningar, avfallshantering, trafik och belysning i Håbo kommun. Teknisk handbok fungerar som komplement till lagar, förordningar, standarder, föreskrifter samt andra branschgemensamma tekniska anvisningar.

Teknisk handbok vänder sig till exploatörer och entreprenörer och ligger till grund för utredning, projektering, upphandling och genomförande. All slags projektering som utförs av Håbo kommun eller på uppdrag av Håbo kommun ska följa specifikationer från handboken samt branschgemensamma tekniska anvisningar.

Kraven i handboken betraktas som grundläggande och ytterligare krav kan tillkomma i objektspecifika beskrivningar. Vid motstridiga uppgifter mellan teknisk handbok och planer, program, policys med mera diskuteras dessa med berörd avdelning inom Håbo kommun.

Handboken ligger som nedladdningsbara pdf:er på denna sida, uppdelad efter kapitel. Vid varje kapitel finns också länkar till relaterad information.

Uppdateringsrutiner och giltighet

Teknisk handbok uppdateras en gång per år.

Den version av handboken som gäller för en entreprenad, ett moment eller motsvarande är den version som gällde vid det datum då kommunen godkände handlingarna eller den dokumenterade lösningen. Detta gäller om inget annat har överenskommits med Håbo kommun.

Frågor, synpunkter eller förbättringsförslag

Har du frågor om eller synpunkter på innehållet i Tekniska handboken?
Välkommen att höra av dig till ansvariga tjänstepersoner.

Har du förbättringsförslag på upplägget av teknisk handbok?
Kontakta gärna oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

​Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster