Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Handla lokalt - en vinst för hela Håbo

De lokala företagen i Håbo drivs oftast av lokala entreprenörer som hjälper till att utveckla vår ort, skapa närhet, personlighet och gemenskap. Att handla på hemmaplan är en vinst för hela Håbo.

När fler gör sina inköp i Håbo skapas fler arbetstillfällen i de befintliga verksamheterna. Det gör också att nya små företag ser möjligheter att etablera sig och dra till sig ny arbetskraft.

Det lokala näringslivet bidrar på många sätt till övriga lokalsamhället. Till exempel får ungdomar möjligheter till värdefull praktik och sommarjobb. Ideella föreningar, idrottsrörelsen och skolklasser kan lättare få stöd och bidrag från livskraftiga lokala företag.

Håbo, en attraktiv plats att besöka

Håbos näringsliv bidrar till att göra Håbo till en attraktiv plats att besöka. Bilden av trevliga och lättillgängliga butikers sortiment och bra service tar besökaren gärna med sig och förmedlar till andra. Det ger i sin tur förutsättningar för ökad turism och ökade intäkter för både företagarna och kommunen. När vi handlar lokalt cirkulerar mer pengar i Håbo. Det innebär fler arbetstillfällen, mer pengar till kommunen som kan satsa ytterligare på att ge en bra välfärd till alla kommuninvånare.

Hållbar framtid

Livskraftiga företag ger bättre valmöjligheter och större mångfald. Genom att handla på hemmaplan bidrar vi också till en hållbar framtid. Att inte åka till andra köpcentra utanför kommunen minskar transporter, resande och miljöpåverkan. Istället kan vi handla lokalproducerade varor, skapa ett bra ett second-hand sortiment och bidra till jobb för personer i utanförskap.

Våra lokala företag är en viktig mötesplats och en viktig arbetsgivare som stärker känslan av samhörigheten i Håbo. Tack för att du handlar lokalt!

Många anledningar till att handla på hemmaplan

  • Du bidrar till ett levande samhälle
  • Du bidrar till fler jobb i din kommun
  • Du hjälper till att öka utbudet av fler butiker och mer service
  • Du bidrar med mer skatteintäkter och därmed mer pengar till välfärden
  • Du minskar påverkan på miljön genom att inte ta bilen till annan ort för att handla

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster