Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Externa förskolor och skolor

Här finns information för den som är eller vill bli huvudman inom förskola, pedagogisk omsorg eller skola och får ersättning från Håbo kommun.

Håbo kommun är hemkommun för alla barn och elever som är folkbokförda i Håbo kommun. Om eleven inte är folkbokförd i Sverige är hemkommunen den kommun där eleven bor eller stadigvarande vistas.

Som hemkommun beslutar Håbo om ersättningar och följer upp de barn som är bosatta i kommunen och är under 20 år.  I vissa fall är Håbo kommun även tillsynsmyndighet och ska kontrollera att verksamheten följer skollagen och andra tillämpliga föreskrifter.

Läs mer under varje verksamhet.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster