Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ersättning vid förlängd studietid

Skolhuvudmän kan i vissa fall få ersättning för elever som erbjudits förlängd studietid på en gymnasieutbildning.

Ansök om ersättning för förlängd studietid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De nationella programmen i gymnasiet är avsedda att genomgås på tre läsår. En elev kan i vissa fall ha rätt att gå om kurser. Skolan kan också erbjuda förlängd studietid. Om skolhuvudmannen har beslutat om förlängd studietid kan ansökan om ersättning göras hos elevens hemkommun.

Ersättningen utgår från kommunens riktlinjer för ersättning för förlängd studietid. Beloppet baseras på vilket program eleven går och hur många poäng som eleven ska läsa under den förlängda studietiden. Ersättningen som betalas ut är i regel reducerad.

Ansökan ska skickas in senast vid terminsslut terminen innan det läsår som ansökan avser.

Om inte beslut om ersättning har fattas så stoppas utbetalning av ersättning tills dess att ärendet prövats.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster