Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsnämnden fastställer årligen en tillsynsplan och barn- och utbildningsförvaltningen genomför regelbunden tillsyn enligt den planen.

I Håbo kommun finns 12 kommunala förskolor. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna. I kommunen finns också fem fristående förskolor och två pedagogiska omsorger. Barn- och utbildningsnämnden i Håbo kommun ansvarar för tillsynen av de fristående verksamheterna.

Så går tillsynen till

Vid tillsyn av en fristående friskola eller pedagogisk omsorg gör förvaltningen verksamhetsbesök som omfattar intervjuer, observationer och granskning av dokumentation. När barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört tillsyn i en verksamhet skrivs ett tillsynsbeslut. Tillsynsbeslutet innefattar ägar- och ledningsprövning samt beskriver hur verksamheten når målen i skollagen, läroplanen för förskolan och annan tillämplig lagstiftning.

Om tillsynen visar på brister

Om barn - och utbildningsförvaltningens tillsyn visar att en fristående förskola eller pedagogisk omsorg har brister fattas ett beslut om att den fristående huvudmannen ska åtgärda bristerna. Beslutets innehåll påverkas av hur allvarliga bristerna är. Om en fristående huvudman inte följer förvaltningens beslut och bristerna är allvarliga kan barn- och utbildningsnämnden återkalla huvudmannens godkännande att bedriva verksamheten.

I slutet av varje år sammanställer barn- och utbildningsförvaltningen den tillsyn som har genomförts under året och redovisar den för barn- och utbildningsnämnden i en rapport.

Om du har upptäckt brister

Om du har upptäckt fel, missförhållanden eller andra brister i en fristående verksamhet ska du kontakta barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun.


Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster