Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kyltorn

Om du har kyltorn i din verksamhet eller planerar att uppföra sådant ska du anmäla det till bygg- och miljönämnden, enligt ny bestämmelse som gäller från och med 1 februari 2024. Anmälningsplikten följer av förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38 a §.

Vad är ett kyltorn

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Nedkylningen sker genom att vatten tillförs i luftflödet på ett sätt som gör att det bildas aerosoler (fin vattendimma).

Kyltorn används bland annat till luftkonditionering och vid olika industriella processer. Exempel på anläggningar är öppna kyltorn, slutna kyltorn, torrkylare med vattenspridningsmunstycken samt en del skrubbar.

När anmälan ska lämnas

Om verksamhetsutövaren påbörjat uppförande eller användning av kyltorn efter den 1 februari 2024 gäller anmälningsplikten från och med den 1 augusti 2024.

Om verksamhetsutövaren påbörjat uppförande eller användning av ett kyltorn före den 1 februari 2024 ska verksamhetsutövaren ha anmält kyltornet senast den 31 december 2024.

Anmälningsplikten ska inte tillämpas på kyltorn som ingår i en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Om något förhållande som har anmälts avseende ett kyltorn ändras, ska verksamhetsutövaren genast underrätta tillsynsmyndigheten om ändringen.

Krav på skriftlig egenkontroll

Anmälningspliktig verksamhet omfattas av förordning (1998:901) Länk till annan webbplats. om verksamhetsutövares egenkontroll. Det innebär att egenkontrollen ska vara skriftlig och innehålla vissa specifika uppgifter.

  • Ansvarsfördelning (4 §)
  • Rutiner för kontroll och skötsel (5 §)
  • Undersökningar och anmälan om driftstörningar (6 §)
  • Kemikalieförteckning (7 §)

Hälsorisker samt bakgrund till det nya kravet

Det finns fall där utbrott av Legionella har kunnat knytas till kyltorn. Kylvattnet håller ofta en temperatur som gynnar tillväxt av Legionella-bakterier. Eftersom det bildas aerosoler i processen finns risk att bakterier sprids långa sträckor via de små vattendroppar som uppstår. Det är viktigt att skötsel och underhåll av kyltorn utförs rätt för att förebygga problem.

Varför införs anmälningsplikt

Syftet med anmälningsplikten är att kommunala tillsynsmyndigheter ska få bättre kännedom om var kyltorn är belägna samt vem som är verksamhetsutövare. Denna kunskap underlättar för tillsynsmyndigheterna både vid smittspårning och för att bedriva förebyggande tillsyn. En anmälningsplikt medför också skärpta krav på egenkontroll.

Sanktionsavgift

Om du inte anmäler kan du få betala en sanktionsavgift. Från och med den 1 augusti 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor om du uppför eller använder ett nytt kyltorn utan att ha anmält det.

Från den 31 december 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor om du använder ett befintligt kyltorn utan att ha anmält det.

Mer information

Hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om kyltorn. Se länkar nedan:

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster