Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Förskolor och skolor - tillsyn enligt miljöbalken

Du som är ansvarig för en verksamhet inom skola och förskola ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Många barn och ungdomar har i dag problem med allergier och överkänslighet. En bra inomhusmiljö är nödvändig för att underlätta för allergiker och viktig för att förebygga besvär hos alla. Fuktskador, radon, dålig ventilation och felaktig eller undermålig städning är exempel på några av de riskfaktorer som måste kontrolleras.

Anmäl senast sex veckor innan

Glöm inte att anmäla till bygg- och miljöförvaltningen senast sex veckor innan du ska starta en verksamhet. Använd blanketten för anmälan under Relaterad information.

Dokumentation och rutiner

Förskolor och skolor ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras och det ska finnas rutiner för hur klagomål och incidenter hanteras och åtgärdas. Av dokumentationen ska det klart framgå hur det organisatoriska ansvaret är fördelat när det gäller egenkontrollen.
 
Genom att ha en bra egenkontroll i din verksamhet så kan du visa, inte bara för tillsynsmyndigheten, utan också för föräldrar, barn och personal att verksamheten är miljö- och hälsomässigt kvalitetssäkrad.

Checklistor är ett bra hjälpmedel

För att komma igång med egenkontrollen är checklistor ett bra hjälpmedel.

Astma- och Allergiförbundet Länk till annan webbplats. tillhandahåller checklistor för egenkontroll av inomhusmiljön i skolor och förskolor. 

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster