Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Brandfarlig vara

Hantering av brandfarliga gaser och vätskor är tillståndspliktig enligt lag 16 § LBE. Med hantering avses tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och liknande.

Man kan alltså utgå från att om man har med brandfarlig vara att göra så innebär det en hantering som kan vara tillståndspliktig. Observera att samma krav ställs på hanteringen oavsett om den är tillståndspliktig eller inte.

För mer information om tillstånd och tillsyn av brandfarlig vara kontakta Räddningstjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketter och informationsblad

Tillståndsansökan hittar du hos Räddningstjänsten Enköping-Håbo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information brandfarliga vätskor, läs även på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktuppgifter till Räddningstjänsten Enköping-Håbo

E-postadress:raddningstjanst@rtjeh.se

Postadress: Västra Ringgatan 6, 74531 Enköping

Hemsida: www.rtjeh.se Länk till annan webbplats.

Tillståndspliktig mängd, brandfarlig vara

Läs mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster