Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ansvarsgräns mellan kommunen och fastighetsägare

Förbindelsepunkten utgör den juridiska gränsen mellan kommunens och fastighetsägarens ansvarsområden.

Ansvarsområden

Kommunen bygger och äger den allmänna VA-anläggningen. Den består bland annat av
vatten- och avloppsreningsverk, huvudledningar och servisledningar fram till de förbindelsepunkter som kommunen har bestämt för varje fastighet. Kommunen äger också fastighetens vattenmätare.

Förbindelsepunkten utgör den juridiska gränsen mellan fastighetsägarens och VA-huvudmannens ansvarsområden. Den brukar ligga en halvmeter utanför tomtgränsen. I förbindelsepunkten för dricksvatten finns en servisventil. I avloppens förbindelsepunkter finns det servisbrunnar. Servisventiler och servisbrunnar tillhör den allmänna VA-anläggningen och är kommunens ansvar. Det är enbart kommunens personal eller entreprenör som kommunen anlitat som får röra servisventiler eller servicebrunnarna.

Fastighetsägaren äger, ansvarar för och underhåller servisledningar och andra VA-installationer som finns mellan förbindelsepunkten och byggnaderna. Fastighetsägaren
är också skyldig att skydda vattenmätaren mot kyla och skador och se till att den är placerad enligt VA-huvudmannens anvisningar.

Vid problem med vatten eller avlopp

Om du har upptäckt en vattenläcka eller stopp i avloppet ska du kontakta kommuen.

Kontorstid:   Kontakta VA-avdelningen på telefon 0171-525 00.
Övriga tider: Kontakta SOS Alarm AB på telefon 018-14 21 14.

Avloppsstopp kan uppstå i såväl kommunens ledningar som i din fastighets ledningar. Kommunen ansvarar för stopp utanför din tomtgräns (förbindelsepunkten) medan stopp inom fastigheten är fastighetsägarens ansvar.

Genom att anmäla avloppsstopp kan kommunen snabbt utreda orsaken och i bästa fall undvika att det inträffar igen.

Kommunen felsöker

Efter att du ringt till oss börjar vi felsöka på de kommunala ledningarna. Det gör vi kostnadsfritt. Om vi kommer fram till att felet är inne på din tomt kontaktar du en privat firma som spolar rent ledningarna. Kommunen ersätter inte kostnader för anlitade privata firmor om vi inte fått möjlighet att utreda stoppet innan det tas bort. Det är därför viktigt att du kontaktar kommunen först för felsökning om du är osäker på var stoppet finns. Privata firmor får inte åtgärda fel på kommunens ledningar.

Brister i fastighetens ledningar

Om du får en översvämning på grund av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar är det fastighetsägarens ansvar att sanera, reparera och köpa nya inventarier.

Brister i kommunens VA-ledningar

Är det fel eller stopp i de kommunala vatten- och avloppsledningarna och det orsakar översvämningen är det kommunens ansvar. Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och kommunens ledningar går vid förbindelsepunkten.

 

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster