Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Byte till fjärravlästa mätare

Med start under våren 2021 kommer Håbo kommun att påbörja arbetet med byte till fjärravlästa vattenmätare. Avläsning kommer ske med installerade antenner i vissa delar av kommunen samt ”drive-by insamling” vilket innebär att VA-avdelningen åker förbi med bil i närheten och samlar in mätvärden från mätarna via radio.

Avläsning kommer ske med installerade antenner i vissa delar av kommunen och ”drive-by insamling” vilket innebär att VA-avdelningen åker förbi med bil i närheten och samlar in mätvärden från mätarna via radio. Det avlästa mätvärdet kommer att redovisas på er nästkommande faktura, i samband med detta försvinner självavläsningskorten och du som kund slipper att lämna in vattenmätaravläsningar.

Vi kontaktar dig

Du kommer att bli kontaktad för tidsbokning ungefär en till två veckor innan vi planerar att besöka dig. Arbetet tar olika lång tid beroende på mätarplats och tillgänglighet, men räkna med att det kan ta upp till en timme. Om den föreslagna tiden inte passar ska du så snart som möjligt kontakta kommunen på telefon 0171-525 00 eller kommun@habo.se för att boka en ny tid. Mätarbytet innebär ingen kostnad för dig men förgäves besök kommer att faktureras enligt gällande taxa. Förgäves besök innebär även besök där byte ej har kunnat utföras på grund av bristfällig installation av mätarplats.

Precis som det krävs en korrekt el-installation i fastigheten krävs det korrekt utförda mätarplatser för uppsättning av vattenmätaren för att säkerställa kvalitet och leverans, läs mer om mätarplatsen här. Inför vattenmätarbytet är det därför viktigt att du säkerställer att vattenmätarplatsen är godkänd enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Pdf, 340.3 kB, öppnas i nytt fönster.).

Varför byter vi till fjärravlästa mätare?

Fjärravlästa mätare innebär flera fördelar för alla inom VA-kollektivet. Idag har kommunen problem med att mätarställningar inte kommer in vilket kräver många onödiga resurser. Både du som kund och vi som kommun slipper alla utskick samt den administration som det innebär.

Fjärravlästa mätare gör det också möjligt för oss och villaägare att snabbare upptäcka avvikelser i vattenförbrukningen och vi kan lättare få indikering på eventuella läckor, vilket innebär färre driftstörningar och lägre kostnader. Vattenförbrukningen får en bättre uppföljning och vi får ett säkrare underlag för vår debitering.

De nya vattenmätarna har även inbyggda varningar som kan vara till hjälp att finna onormala händelser, som till exempel:
• Torrlagd mätare
• Returflöde i mätaren
• Läckage
• Spricka
• Manipulering av mätare
• Lågt batteri
• Låg temperatur
• Hög temperatur
• Maxflöde överskridet för mätartyp

Läckagedetektering

Beroende på hur installationsplatsen ser ut, och storlek på mätare, så installeras i högsta möjliga mån vattenmätare med en helt ny teknik som kan upptäcka läckor på ledningsnätet. Med akustiska ljuddata från vattenmätaren, kan vi detektera läckage på ett helt nytt sätt. Analysdata gör det möjligt att lokaliserade läckage i serviceanslutningarna och distributionsnätet, baserat på akustiska ljudnivåer som registreras i vattenmätaren. Med en snabbare och mer effektiv läckagedetektering kan vi minska våra kostnader per identifierat läckage och snabbt identifiera läckage för att minska våra vattenförluster.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster