Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Kommunfullmäktiges sammanträde 13 november - i korthet

Sammanträdet för Kommunfullmäktige genomfördes 13 november. Under sammanträdet beslutades det bland annat om en tillfällig skattehöjning och att avfallstaxan är oförändrad fram tills översynen av den nya avfallstaxan är genomförd.

Budget och skattesats

Alliansen lämnade förslag till budget. Partierna Socialdemokraterna, HåboDemokraterna, föreslog budget med egna förslag eller ändringar. Bålstapartiet och Liberalerna hade ett gemensamt förslag till budget.
Kommunfullmäktige antog alliansens budget.

Partierna som ingår i alliansen är

  • Moderaterna,
  • Centerpartiet
  • Kristdemokraterna

Kommunstyrelsen föreslog till kommunfullmäktige att fastställa den kommunala skattesatsen för år 2024. Förslaget är en tillfällig skattehöjning för år 2024 med 50 öre. Höjningen innebär att kunna ge barn- och utbildningsnämnden ett tillfälligt tillskott för att möjliggöra omstrukturering inom framför allt grundskolan. Den nuvarande skattesatsen är 21,09 kronor. Det innebär en höjning från 21,09 till 21,59, det vill säga 50 öre per intjänad hundralapp.

Kommunfullmäktige fastställde driftbudgetramarna för nämnder och styrelser för 2024.
Du hittar information om budget 2024 på sidan Budget och årsredovisningen.

Du kan läsa redovisningen i handlingarna på sida 86-169 i kallelsen till ärendet i sammanträdet som genomfördes 13 november. Länk till webbsändning, kallelse, och protokoll hittar du på sidan Kommunfullmäktige Länk till annan webbplats..

Avfallstaxan

Kommunstyrelsen föreslog till kommunfullmäktige att fastställa avfallstaxan för 2024 med start från 1 januari 2024. Avfallstaxan föreslogs att vara oförändrad jämfört med 2023, för att i mitten av 2024 göra en ny översyn av avfallstaxan, främst gällande avgifterna för villahushåll och fritidshus.

Kommunfullmäktige antog förslaget. Det innebär att taxan för avfall är densamma 2024 fram till beslut efter översyn som ska genomföras i mitten av 2024.

Du kan läsa redovisningen i handlingarna på sida 409-441 i kallelsen till ärendet i sammanträdet som genomfördes 13 november. Länk till webbsändning, kallelse, och protokoll hittar du på sidan Kommunfullmäktige Länk till annan webbplats..

Vatten- och avloppstaxan

Kommunstyrelsen föreslog till kommunfullmäktige att revidera taxan för vatten och avlopp med start från 1 januari 2024. Förslaget innebar att höja taxan med 32%. Höjningen innebär en ökning med 1,3 öre per liter i rörlig avgift samt 132 kronor per månad för en genomsnitts villa i fast avgift.

Kommunfullmäktige antog förslaget. Det innebär att höjningen om 32% börjar gälla från och med 1 januari 2024.

Det är LAV (Lagen om vattentjänster 2006:412), som reglerar utformningen av VA-taxan, som ska vara ett självkostnadspris. Syftet med LAV är att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till människors hälsa eller miljön.
Du hittar mer information på sidan riksdagen.se om Lagen om vattentjänster 2006:412 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa redovisningen i handlingarna på sida 442-477 i kallelsen till ärendet i sammanträdet som genomfördes 13 november. Länk till webbsändning, kallelse, och protokoll hittar du på sidan Kommunfullmäktige Länk till annan webbplats..

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster