Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@62457830
org.mozilla.javascript.Undefined@62457830
org.mozilla.javascript.Undefined@62457830
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@62457830
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Budget

Varje år bestämmer kommunfullmäktige i en budget hur kommunens pengar ska fördelas på de olika verksamheterna. Budgeten fattas för ett år i taget men har också en plan för de två följande åren. 

Budgeten i sin helhet för år 2018, med plan för 2019-2020 återfinns som dokument under relaterad information till höger på sidan.

Hur arbetas budgeten fram?

Planeringsarbetet med att ta fram budgeten pågår nästan året runt och många i den kommunala organisationen är delaktiga, både tjänstemän och politiker. Besluten fattas alltid av politiker.

I mars och april arbetar tjänstemännen med analys av verksamheten och omvärlden och hur det påverkar verksamheten i framtiden. Viktiga delar är omvärldsanalys, resultat föregående år, befolkningsutveckling och investeringsbehov. Regeringens budget har också stor betydelse. Detta kompletteras med ekonomiska beräkningar. Tillsammans med kommunens finansieringsbehov och resultat, sammanställs allt i ett förslag till ekonomiska ramar för nämndernas driftbudget och investeringsbudget för de tre kommande åren.

I maj presenteras förslaget för politikerna tillsammans med skattesatsen. Förslaget läggs sedan, efter eventuella justeringar, fram till kommunstyrelsen i maj.

I juni behandlar kommunfullmäktige ekonomiska ramar för budget och investeringar, skattesats och finansiering samt kommunfullmäktiges mål.

Från juni arbetar nämnderna, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut, fram sina förslag till verksamhetsplan där nämnderna konkretiserar de kommunövergripande målen och strategierna, till mål för nämnderna och verksamheterna.

I september arbetar förvaltningarna med konkretisera sin verksamhet för kommande år och beräkna kostnader och intäkter.

I oktober beslutar nämnderna om mål och fördelar sina ekonomiska resurser i sin budget.

I november får kommunstyrelsen återrapport om nämndernas budget. Om de ekonomiska förutsättningarna har ändrats från våren, så kan ändringar göras.

I december får kommunfullmäktige återrapport om budgeten och behandlar eventuella förändringar från vårens beslut.

Sidansvarig: Vipul Vithlani

2018-02-21

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster