Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kommunens årsredovisning och sammanfattningen av årsredovisningen

Årsredovisning

Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Svaren på dessa frågor och fler hittar du i årsredovisningen för 2016. Den finns även i år sammanfattad i en kortare version.

Varje år görs ett bokslut för det gångna året. I årsredovisningen redovisas det gångna årets ekonomiska utfall samt en uppföljning av de mål som beslutats i budgeten. 

I kommunens årsredovisning finns en sammanställning över de kommunala bolagens resultat samt en koncernredovisning där bolagens och kommunens redovisning redovisas gemensamt. Bokslutet behandlas i kommunfullmäktige under april månad.

Hur gick ekonomin?

Kommunen redovisade för år 2016 ett positivt resultat på 75 miljoner kronor (49 miljoner kronor år 2015), vilket är 49 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Uppfyllde vi målen?

Nämnderna uppfyllda tillsammans 20 av 30 mål. Högst måluppfyllnad uppvisas inom målområdet kopplat till barn och unga.

Årsredovisningens omslag

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2017-10-30

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster